Barvení ve světelné mikroskopii

From WikiSkripta

Při barvení preparátů pro světelnou mikroskopii se vždy jedná o interakci určitého barviva a některé složky tkáně. Různá barviva obarví tkáně v důsledku afinity ke kyselému nebo zásaditému. Podle toho se bazické struktury nazývají eozinofilní (acidofilní) – např. mitochondrie, lyzosomy, agranulární endoplazmatické retikulum, cytoplazma a kyselé struktury nazýváme bazofilními – např. ribozomy, granulární endoplazmatické retikulum a buněčné jádro (jsou kyselé protože obsahují genetickou informaci tvořenou nukleovými kyselinami). Barvení dělíme na přehledné a selektivní.Cílem při barvení preparátů je dosáhnout kontrastu mezi jednotlivými složkami tkáně.

Přehledné barvení[edit | edit source]

Tímto barvením získáme všeobecné informace o celém preparátu. Mezi barviva přehledného barvení řadíme Hematoxylin-eosin, Wigert van Gieson, Massonovy trichromy a AZAN.

Přehledné barvicí metody

Hematoxylin-eosin (HE)[edit | edit source]

Barvení HE − ledvina

Jedná se o nejznámější příklad přehledného barvení. Hematoxylin je bazický, eosin je kyselé barvivo. Zatímco hematoxylin barví jádra modrofialově, eosin barví cytoplazmu růžově.

Weigert van Gieson[edit | edit source]

Toto barvivo barví jádra hnědočerně, vazivo červeně a svalstvo žlutě.

Massonův trichrom[edit | edit source]

Rozlišujeme tři druhy trichromů podle barvy, kterou se obarví kolagenní vazivo. Jádra jsou většinou obarvena hematoxylinem.

Zelený[edit | edit source]

Ve vazivu rozlišuje kolagenní vlákna (zelená) a elastická vlákna (fialová). Jádra jsou nabarvena hnědě. Cytoplazmu buněk barví zelený Massonův trichrom červeně. Dokážeme také dobře rozeznat i erytrocyty, které barví oranžově.

Modrý[edit | edit source]

Modrý trichrom barví vazivo modře a jádra hnědě, protože je zde použitý železitý hematoxylin. Svaly barví červeně.

Žlutý[edit | edit source]

Žlutý trichrom barví vazivo do žluté barvy, jádra do barvy tmavě modré. Dobře rozlišíme také cytoplazmu, která se barví tímto barvivem červeně.

AZAN[edit | edit source]

Stejně jako modrý trichrom barví kolagenní vazivo modře (často se tato barviva zaměňují), avšak jádra barví červeně, kvůli použitému azokarmínu.

Selektivní barvení[edit | edit source]

Selektivní barvení nám v preparátu vyselektuje a označí pouze některé struktury. Můžeme tak například získat přehled o přítomnosti retikulárních či elastických vláken, určit přítomnost kyselých mukopolysacharidů nebo glykogenu. Selektivní barvení patří do skupiny speciálních barviv. Přehled barviv a struktur, které se jimi obarvují:

Mucikarmín[edit | edit source]

Mucikarmín je selektivní barvivo, které dokáže zbarvit hlen.

Orcein[edit | edit source]

Toto barvivo je přírodního původu. Barví elastická vlákna červeno-hnědě.

Alciánová modř[edit | edit source]

Barvení Alciánovou modří a Azokarmínem

Barví kyselé mukopolysacharidy do modra. Funguje pouze v kyselém pH.

Bestův karmín[edit | edit source]

Toto barvivo se používá k průkazu glykogenu v místě s vysokou koncetrací.

Szpielmayerův hematoxylin[edit | edit source]

Dokáže zbarvit myelinové pochvy.

Kongo červeň[edit | edit source]

Kongo červeň se používá k průkazu amyloidózy.

Olejová červeň[edit | edit source]

Tímto barvivem dokážeme obarvit neutrální lipidy.

Sudanová čerň[edit | edit source]

Sudanová čerň patří k nejznámějším barvivům, které barví neutrální lipidy.

Heidenhain[edit | edit source]

Výsledkem jsou černé kardiomyocyty.

Odkazy[edit | edit source]

Související články

Použitá literatura  • VAJNER, Luděk. Mikroskopické techniky [přednáška k předmětu Histologie, obor Všeobecné lékařství, 2.lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 21.6.2011.