Barvení ve světelné mikroskopii

Z WikiSkript

Při barvení preparátů pro světelnou mikroskopii se vždy jedná o interakci určitého barviva a některé složky tkáně. Různá barviva obarví tkáně v důsledku afinity ke kyselému nebo zásaditému. Podle toho se nazývají eozinofilní (acidofilní) – pro svou afinitu ke bazickým strukturám v buňkách (např. mitochondrie, lyzosomy, agranulární endoplazmatické retikulum, cytoplazma) a bazofilní – pro svou afinitu k kyselým strukturám (jsou kyselé protože obsahují genetickou informaci tvořenou nukleovými kyselinami) (např. ribozomy, granulární endoplazmatické retikulum a buněčné jádro). Barvení dělíme na přehledné a selektivní.Cílem při barvení preparátů je dosáhnout kontrastu mezi jednotlivými složkami tkáně.

Přehledné barvení[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Tímto barvením získáme všeobecné informace o celém preparátu. Mezi barviva přehledného barvení řadíme Hematoxylin-eosin, Wigert van Gieson, Massonovy trichromy a AZAN.

Barvicí metody.JPG

Hematoxylin-eosin (HE)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Barvení HE − ledvina

Jedná se o nejznámější příklad přehledného barvení. Hematoxylin je bazický, eosin je kyselé barvivo. Zatímco hematoxylin barví jádra modrofialově, eosin barví cytoplazmu růžově.

Weigert van Gieson[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Toto barvivo barví jádra hnědočerně, vazivo červeně a svalstvo žlutě.

Massonův trichrom[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Rozlišujeme tři druhy trichromů podle barvy, kterou se obarví kolagenní vazivo. Jádra jsou většinou obarvena hematoxylinem.

Zelený[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Ve vazivu rozlišuje kolagenní vlákna (zelená) a elastická vlákna (fialová). Jádra jsou nabarvena tmavě modře. Cytoplazmu buněk barví zelený Massonův trichrom červeně. Dokážeme také dobře rozeznat i erytrocyty, které barví oranžově.

Modrý[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Modrý trichom barví vazivo modře a jádra modročerně.

Žlutý[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Žlutý trichrom barví vazivo do žluté barvy, jádra do barvy tmavě modré. Dobře rozlišíme také cytoplazmu, která se barví tímto barvivem červeně.

AZAN[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Stejně jako modrý trichrom barví kolagenní vazivo modře (často se tato barviva zaměňují), avšak jádra barví červeně.

Selektivní barvení[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Selektivní barvení nám v preparátu vyselektuje a označí pouze některé struktury. Můžeme tak například získat přehled o přítomnosti retikulárních či elastických vláken, určit přítomnost kyselých mukopolysacharidů nebo glykogenu. Selektivní barvení patří do skupiny speciálních barviv. Přehled barviv a struktur, které se jimi obarvují:

Mucikarmín[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Mucikarmín je selektivní barvivo, které dokáže zbarvit hlen.

Orcein[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Toto barvivo je přírodního původu. Barví elastická vlákna červeno-hnědě.

Alciánová modř[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Barvení Alciánovou modří a Azokarmínem

Barví kyselé mukopolysacharidy do modra. Funguje pouze v kyselém pH.

Bestův karmín[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Toto barvivo se používá k průkazu glykogenu.

Szpielmayerův hematoxylin[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Dokáže zbarvit myelinové pochvy.

Kongo červeň[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Kongo červeň se používá k průkazu amyloidózy.

Olejová červeň[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Tímto barvivem dokážeme obarvit neutrální lipidy.

Sudanová čerň[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Sudanová čerň patří k nejznámějším barvivům, které barví neutrální lipidy.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články

Použitá literatura

  • VAJNER, Luděk. Mikroskopické techniky [přednáška k předmětu Histologie, obor Všeobecné lékařství, 2.lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 21.6.2011.