Mukopolysacharidy

From WikiSkripta

Nazývají se též glykosaminoglykany (GAG). Patří mezi ně např.

Schéma proteoglykanového agregátu
  • Jsou tvořené střídáním hexózaminu s uronovou kyselinou
  • Výjimka: keratansulfát, který obsahuje místo uronové kyseliny galaktózu
  • Uronové kyseliny obsahují karboxylové skupiny a mohou také být sulfatovány (kyselý charakter)
  • V organismu mají četné funkce, zejména strukturní jako součást extracelulární matrix
  • Vyskytují se vázány na proteinovou kostru (osový protein) O-glykosidovou či N-glykosidovou vazbou
  • Osové proteiny se pomocí spojovací bílkoviny vážou na hyaluronovou kyselinu za tvorby proteoglykanových agregátů
  • Množství sacharidů v proteoglykanech může tvořit až 95 %
  • Degradace probíhá zčásti extracelulárně, kratší fragmenty se vážou na receptory pojivových buněk, jsou pinocytovány a degradovány lyzozomálními endoglykosidázami (sulfatáza, hyaluronidáza) a exoglykosidázami (β-glukuronidáza, xylosidáza, iduronidáza, galaktosidáza, N-acetylglukózaminidáza)

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • MURRAY, Robert K., Daryl K. GRANNER a Peter A. MAYES, et al. Harperova biochemie. 4. vydání. Jinočany : H & H, 2002. 872 s. ISBN 80-7319-013-3.