Heparansulfát

Z WikiSkript

Heparansulfát je lineární polysacharid. Nejčastěji se v lidském těle vyskytuje ve formě proteoglykanu, kdy jsou jeho molekuly navázány na osovou bílkovinu.

Strukutra heparinu a heparansulfátu

Úhloha heparansulfátu v glomerulární membráně[upravit | editovat zdroj]

Ve filtrační membráně ledvinného glomerulu plní heparansulfát úlohu iontového filtru. Při splynutí lamina basalis podocytu a lamina basalis kapiláry vznikne trojvrstevná membrána. Skládá se z

  1. lamina rara subendothelialis,
  2. lamina densa,
  3. lamina rara subepithelialis.

Lamina densa slouží jako mechanický filtr. Laminae rarae jsou bohaté na heparansulfát, který má již zmíněnou iontovou filtrační funkci. Díky tomu, že heparansulfát nese záporný náboj, projdou přes tuto část membrány kladně nabité částice nejsnáze, neutrální procházejí hůře a nejhůře prostupují záporné ionty.

Antikoagulační účinek heparansulfátu[upravit | editovat zdroj]

Heparansulfát se nachází na endotelových buňkách. Váže na sebe antitrombin III a zvyšuje jeho inhibiční kapacitu.

Díky tomu dochází ke snížení aktivity trombinu a dalších koagulačních faktorů.

Heparansulfát a střádavá onemocnění[upravit | editovat zdroj]

Zvýšené hromadění heparansulfátu a dalších proteoglykanů je podstatou některých mukopolysacharidóz. Jedná se o onemocnění, při nichž se proteoglykany hromadí v tkáních. Podstatou je obvykle defekt některého enzymu, který je odpovědný za odbourávání daného proteoglykanu.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 353 s. ISBN 802103775X.