Žaludek fundus (preparát)

From WikiSkripta

Žaludek fundus B17[edit | edit source]

Přehled[edit | edit source]

Preparát 1[edit | edit source]

Žaludek fundus.jpg

Název: Žaludek fundus 50x H&E

Popis: Stěna žaludku je tvořena 4 vrstvami: sliznicí (lamina mucosa), podslizničním vazivem (lamina submucosa), svalovinou (lamina muscularis externa) a peritoneem (lamina serosa). Zde pouze sliznice, podslizniční vazivo a svalovina.

Preparát 2[edit | edit source]

Žaludek fundus 2.jpg

Název: Žaludek fundus PAS

Popis: Povrch žaludku (sliznice) je pokryt jednovrstevným cylindrickým epitelem, který produkuje mucin. Tyto buňky pokrývají nejen povrch ale i žaludeční jamky. Mucin na povrchu a v jamkách je v preparátu zbarven fuchsiově růžově. Pod žaludečními jamkami (foveolae gastricae) se nacházejí žaludeční žlázky, které do jamek ústí.

Preparát 3[edit | edit source]

Žaludek fundus 3.jpg

Název: Žaludek fundus - glandulae gastricae propriae

Popis: Žaludeční žlázky (glandulae gastriacae propriae) obsahují hlavní buňky, které produkují pepsinogen, krycí neboli parietální buňky produkující kyselinu solnou (HCl) a vnitřní faktor (pro resorpci vitamínu B12). Hlavní buňky jsou bazofilní (modré), parietální buňky mají červenou barvu a pyramidový tvar. Dalšími buňkami, které ale při barvení H&E nevidíme, jsou enteroendokrinní buňky a kmenové buňky. V oblasti krčku žlázky (při vyústění do jamky) nacházíme mucinosní buňky krčku.

Epitely[edit | edit source]

Arterie svalová (preparát)

Ledvina (preparát)

Štítná žláza (preparát)

Tlusté střevo (preparát)

Vejcovod (preparát)

Bronchus (preparát)

Močový měchýř (preparát)

Kůže břicha (preparát)

Jícen (preparát)

Vagina (preparát)

Plíce (preparát)

Tenké střevo (preparát)

Pankreas (preparát)

Parotis (preparát)

Submandibularis (preparát)

Mamma lactans (preparát)

Mamma nonlactans (preparát)

Žaludek fundus (preparát)

Nadledvina (preparát)

Odkazy[edit | edit source]

Modul Buněčné základy medicíny (3. LF)

Studijní materiály k preparátu[edit | edit source]