Serózní buňka

From WikiSkripta

Heslo
Schéma serózní buňky
Vzhled serózní buňky v preparátu

Serózní buňka patří do žlázového typu epitelu. Jedná se o buňku pyramidového tvaru s přítomným kulatým jádrem v bazální třetině, které je obklopeno drsným endoplazmatickým retikulem. V apikální třetině buňky se nachází zymogenní granula, ta jsou dobře barvitelná, proto se i v preparátu jeví serózní buňka (acinus) jako tmavá (oproti mucinózní buňce).

Mezi čistě serózní žlázy patří:


Odkazy

Související články