Tenké a tlusté střevo

Z WikiSkript

Tenké střevo[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • délka 5–7 m
Schéma tenkého a tlustého střeva

Funkce:

Oddíly:

 • duodenum
 • jejunum
 • ileum
Mikroskopický obraz sliznice tenkého střeva (barvení HE)

Sliznice[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • plicae circulares

- kolmo na podélnou osu - fixní (vznikly zřasením submukózy) - směrem k ileu se snižují

 • klky (villi intestinales)

- slizniční výrůstky - při úpatí klků ústí Lieberkühnových krypt (trubičky kolmo probíhající skrz sliznici \rightarrowdno vystýlají Panethovy buňky)

Epitel[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

- pokrývá klky i Lieberkühnovy krypty (kromě dna)

Enterocyty:

 • resorpce
 • cylindrické; ovoidní jádro v dolní třetině
 • na apexu žíhaná kutikula z mikroklků
 • životnost 1–3 dny (součást faeces)
 • obnovovány mitotickou činností enterocytů Lieberkühnových krypt

Pohárkové buňky:

 • kyjovitý tvar, světlé
 • na klcích i v kryptách
 • v rozšíření apexu zrna mucinu

Panethovy buňky:

 • kónický tvar
 • apex eosinofilní (sekrece peptidáz, enzymu lyzozymu – antimikrobiální)

Endokrinní buňky:

 • enterochromafinní, A-buňky

Lamina propria[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • řídké kolagenní vazivo
 • lymfatické uzlíky
 • tvoří klky – v ose klku lymfatická kapilára (chylová céva) + 2 arterioly

Lamina muscularis mucosae[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • snopečky do klků \rightarrow kontrakcí se vyprazdňuje chylová céva

Duodenum[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • v počátečním úseku chybí plicae circulares (začínají až od papilla duodeni major)
 • málo pohárkových buněk
 • submucosa až k papilla duodeni major prostoupena Brunnerovými žlázkami

Brunnerovy žlázky

- rozvětvené, mucinózní (alkalický sekret)
- vazivo tvoří jen septa
- zasahují i do lamina propria mucosae
- ústí na dně Lieberkühnových krypt

Jejunum[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • dlouhé prstovité klky (na preparátu říznuty většinou příčně)
 • mnoho pohárkových buněk a lymfatických folikulů

Ileum[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • nízké plicae circulares (v konečném úseku chybí)
 • nízké klky
 • v lamina propria mucosae mnoho lymfatických folikulů (shlukují se a tvoří Peyerovy plaky)


Tlusté střevo[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Anatomie tlustého střeva
 • 1,5 m

Oddíly:

 • caecum s appendix vermiformis
 • colon ascendes
 • transversum
 • descendens
 • sigmoideum
 • rectum

Funkce:

 • resorpce vody a elektrolytů
 • odstraňování nevstřebaných zbytků jako faeces

Struktura:

 • nejsou plicae circulares a klky
 • štíhlé a hluboké Leiberkühnovy krypty
 • z enterocytů a pohárkových buněk (převládají!)
 • nejsou Panethovy buňky

Appendix[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • délka 5–10 cm, průměr 0,8 cm
 • mělké Lieberkühnovy krypty (převládají pohárkové buňky)
 • v lamina propria mucosae mnoho splývajících lymfatických uzlíků se zárodečnými centry
 • lamina muscularis mucosae někdy chybí
 • tenká souvislá tunica muscularis externa a tunica serosa

Caecum a colon[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • zevní vrstva tunica muscularis tvořena jen 3 pruhy (taeniae coli)
 • výrůstky serózy (appendices epiploicae)
 • zadní stěna colon pokryta adventicií

Rectum[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pars ampullaris

 • stavba jako colon, ale v mukóze a submukóze je mnoho lymfocytů a vnější svalovina je souvislá

Canalis analis 3 úseky

 • zona hemorrhoidalis

- oblast columnae, sinus a recessus anales - ostrý přechod cylindrického v dlaždicovitý epitel - chybí lamina muscularis mucosae - v submukóze žilní pleteně

 • zona intermedia

- nad hladkým m. sphincter ani internus (zesílená tunica muscularis) - dlaždicovitý epitel - v lamina propria Vater-Paciniho tělíska a mazové žlázky

 • zona cutanea

- stavba jako kůže (chlupy, žlázky) - okolo análního otvoru m. sphincter ani externus (příčné pruhovaný)


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Procvičování histologických preparátú

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • JARKOVSKÁ, Daniela. Trávicí systém [přednáška k předmětu Histologie a embryologie, obor Zubní lékařství, Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 26.10.2011. 

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • KONRÁDOVÁ, Václava, Jiří UHLÍK a Luděk VAJNER. Funkční histologie. 2. vydání. Jinočany : H & H, 2000. 291 s. ISBN 80-86022-80-3.