Kartáčové buňky

From WikiSkripta

Heslo


Jedná se o vysoké cylindrické buňky pojmenované podle lemu mikroklků na jejich apikální cytoplazmě. Jejich hlavní funkcí je senzitivní čití − jejich bazální cytoplazma je spojena synapsemi s vlákny trigeminu, což zajišťuje senzitivitu sliznice dýchacích cest a v alveolech. Kvůli vyvinutému Golgiho aparátu se usuzuje i na funkci sekreční a vzhledem k přítomnosti početných vezikul při apikální cytoplazmě také na funkci absorbční.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • MESCHER, Anthony L a Luiz Carlos Uchôa JUNQUEIRA. Junqueira's Basic Histology. 12. vydání. United States : McGraw-Hill Education - Europe, 2009. 480 s. ISBN 9780071630207.