Nádory CNS

Z WikiSkript

Nádory CNS jsou jednou z možných příčin syndromu nitrolební hypertenze. Pro nádory CNS obecně platí, že označení benigní je relativní, vzhledem k uzavřenosti nitrolebního prostoru a poměrně stálému rozložení jednotlivých kompartmentů. Nádory nervového systému mohou být jednak primární a jednak metastatické. Při podezření na nádor CNS je nutné zvažovat metastatický původ (asi 20 % pacientů s malignitou má metastatické postižení mozku).

Incidence[upravit | editovat zdroj]

2–19 onemocnění / 100 000 obyvatel / rok

závislost na věku

Dělení[upravit | editovat zdroj]

podle lokalizace, velikosti a stupně malignity (TNM a GMT staging systém)

podle histologického obrazu do 4 stupňů – podle přítomnosti atypie buněčných jader, zvýšené mitotické aktivity, endoteliální proliferace a přítomnosti nekrotických změn. 0 změn

Stupeň

1 = žádná změna

2 = jedna změna

3 = dvě změny

4 = tři změny

Klinické příznaky[upravit | editovat zdroj]

1. Generalizované – syndrom intrakraniální hypertenze (viz výše)

2. Ložiskové z lokálního poškození tkáně

3. Ložiskové vzdálené – konusové (viz výše)

Symptomy vedoucí k podezření na nádor CNS[upravit | editovat zdroj]

Cefalea (stálá, horší v noci a ráno než odpoledne, spojená s nauzeou či vomitem nebo s diplopií či slabostí)

Změny osobnosti (poruchy paměti, chování, koncentrace, zmatenost)

Epileptické projevy (první příznak u ¼ nádorů)

Rozvoj ložiskových příznaků

Pomalá progrese (náhlý vznik při prokrvácení, dekompenzaci edému mozku, hydrocefalu)

WHO klasifikace nádorů CNS
I. nádory neuroepitelové tkáně
astrocytární
oligodendrogliální
ependymální
chorioidálního plexu
neuronální
primární neuroektodermální
astrocytom gr. I–III, astrocytom gr. IV (gliobl. multiforme)

oligodendrogliom

ependymom

papilom, papilokarcinom

gangliom, gangliocytom

meduloblastom

II. nádory nervových pochev neurinom, neurofibrom
III. nádory meningeální tkáně meningeomy
IV. nádory cévního původu hemangiomy
V. nádory zárodečných buněk germinom, choriokarcinom, embryonální karcinom
VI. primární maligní lymfomy
VII. malformující nádory kraniofaryngeom, cysty, lipomy
VIII. vaskulární malformace teleangiektázie, AV malformace, kavern.
IX. nádory hypofýzy adenomy
X. lokální nádory chordom, chemodektom, chondrom
XI. metastatické nádory karcinomy, sarkomy, NH lymfomy

Metastatické procesy do CNS[upravit | editovat zdroj]

Durální

Leptomeningeální

Mnohočetné intrakraniální

Solitární

Nejčastější primární nádory metastazující do CNS jsou – ca plic, ca prsu, Grawitzův tumor a maligní melanom.

Pomocná vyšetření[upravit | editovat zdroj]

CT

MRI

Angiografie

Perimyelografie (PMG)

Scintigrafie

PET

MRI spektroskopie

Biopsie

Pátrání po primárnímu nádoru v případě metastatického postižení

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Cílená léčba nádorů CNS přesahuje rámec této publikace. Je součástí interdisciplinární spolupráce mezi neurologem, neurochirurgem, radiologem, radioterapeutem a neuroonkologem. Zásady postupu jsou obecnými postupy při péči o neurologického pacienta a cílená léčba bývá obvykle kombinací operačního řešení a radiační terapie a eventuelně cytostatické chemoterapie.

Akutním stavem je vznik syndromu nitrolební hypertenze, léčebný postup viz výše. U pacientů s metastatickým postižením, či pacientů s rozvinutým edémem vystupují do popředí více kortikoidy v intravenózní či perorální formě (dexamethason).

Jednotlivé léčebné postupy u nádorů CNS[upravit | editovat zdroj]

 • Mikrochirurgie
 • Stereotaktická operace
 • Laser, UZ
 • Frakcionovaná radioterapie
 • Radiosenzitivní látky (kyslík)
 • Stereotaktická radiochirurgie
 • (Interstitiální brachyterapie)
 • (Boron Neutron Capture Therapy)
 • Chemoterapie
 • Interstitiální chemoterapie
 • Intrathekální infuze

(chemosenzitivní jsou v dospělosti jen oligodendrogliom a lymfomy CNS, v dětství navíc meduloblastom)

Diferenciální diagnóza nádorů CNS
Traumatické léze
 • chronický subdurální hematom
Zánětlivé léze
Cévní léze
Pseudotumor cerebri
Ostatní
 • ataka demyelinizačního onemocnění, arachnoidální cysta, bolesti hlavy nenádorové etiologie, dekompenzace neurodegenerativních onemocnění, …