Idiopatická intrakraniální hypertenze

From WikiSkripta

(Redirected from Pseudotumor cerebri)

Idiopatická intrakraniální hypertenze neboli pseudotumor cerebri je onemocnění projevující se zvýšeným nitrolebním tlakem bez zjevné příčiny. Diagnostikuje se per excluzionem po vyloučení jiných příčin nitrolební hypertenze, jako jsou nádory, difúzní otok, hydrocefalus, traumata, hematomy, absces, rozsáhlé ischemie atd. Hlavní nebezpečí pro pacienta představuje možnost až trvalého poškození zraku.

Klinický obraz[edit | edit source]

Pseudotumor cerebri se projevuje:

  • klinickými příznaky nitrolební hypertenze (bolesti hlavy závislé na poloze těla, zvracení, vertigo, světloplachost, zrakové potíže, poruchy vědomí);
  • edémem papil na očním pozadí;
  • normálním složením CSF.

Vetšinou si pacienti stěžují na přechodné mlhavé vidění (vteřinové obnubilace), někdy přichází již s trvalými výpadky zorného pole, výjimečně ale může být stav i zcela asymptomatický.

Mezi rizikové faktory patří obezita, rychlý váhový přírůstek, užívání některých léků (p.o. kontraceptiva, vit. A, tetracykliny, fluorochinolony, litium a další) či rychlé vysazení steroidů. Výskyt je osmkrát častější u žen, především ve fertilním věku, mohou být ale postiženi starší pacienti i děti. Onemocnění se také objevuje při malignitách a systémových chorobách.

Diagnostika[edit | edit source]

Diagnózu idiopatické ("benigní") IH, po vyloučení všech ostatních známých příčin nitrolební hypertenze (s normálním nálezem na zobrazovacích metodách), podpoří měření hodnot ICP lumbální punkcíopening pressure. Patologické hodnoty dosahují nad 250 mm H2O.

Terapie[edit | edit source]

Léčba by měla být zahájena ještě před poškozením centrální zrakové ostrosti. Spočívá v přehodnocení medikace, snížení váhy, popř. se podává inhibitor karboanhydrázy – acetazolamid. V případě nutnosti se může zavést ventrikuloperitoneální shunt. Snažíme se tak zabránit nezvratnému poškození zraku.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]


Zdroj[edit | edit source]