Zobrazovací metody v neurochirurgii

Z WikiSkript

Nativní RTG snímky[upravit | editovat zdroj]

 • zejména v traumatologiipáteř, fraktury kalvy apod.;
 • informace o vývojových anomáliích, osteofyty páteře;
 • dynamické snímky páteře (předklon a záklon) informují o nestabilitě;
 • osteolytické nádory destruující kosti lebky nebo páteře.

Perimyelografie (PMG) a radikulosakografie (RSG)[upravit | editovat zdroj]

Výpočetní tomografie (CT)[upravit | editovat zdroj]

CT.png
 • neinvazivní, spolu s MRI nejvýznamnější;
 • umožňuje topografickou lokalizaci patologie;
 • porovnáním opakovaných vyšetření lze hodnotit dynamiku;
 • pro lepší zobrazení lze využít KL;
 • možné 3D rekonstrukce a neinvazivní zobrazení cévního řečiště (CT angiografie);
 • dostupnost a rychlost předurčuje CT k použití při urgentních stavech.

Magnetická rezonance[upravit | editovat zdroj]

 • spolu s CT nejvýznamnější;
 • princip založen na chování vodíkových dipólů v silném magnetickém poli;
 • vyloučení radiační zátěže umožňuje využití u těhotných;
 • lepší topografická lokalizace patologického procesu než CT – vyšetření i sagitálních řezech;
 • k lepšímu zobrazení vaskularizovaných lézí se použ. KL s gadoliniem (Gd);
 • lze též neinvazivně vyšetřit cévní řečiště (MRI angiografie);
 • KI: implantáty z feromagnetických slitin.

Digitální subtrakční angiografie (DSA)[upravit | editovat zdroj]

 • kontrastní zobrazení cévního řečiště;
 • význam v dg. cévních lézí CNS (aneuryzmata, AVM, stenózy, uzávěry) a přívodných mozkových arterií (karotidy a aa. vertebrales);
 • dokáže rovněž zobrazit patologickou vaskularizaci nádorů;
 • možné 3D zobrazení cévního řečiště i terapeutické využití (embolizace AVM, dilatace a stenty zúžených tepen, koiling aneryzmat) – intervenční radiologie.

Ultrasonografie (USG)[upravit | editovat zdroj]

 • založena na detekci odražených UZ vln z rozhraní různých tkání vyšetřovaného objektu;
 • v neurochirurgii nejčastěji při vyšetření karotid a vertebrálních tepen;
 • u dětí s nezaniklou velkou fontanelou k zobrazení mozkového parenchymu a mozkových komor;
 • peroperační navigace v neurochirurgii;
 • transkraniální doppler (TCD) – k posouzení mozkové perfúze založené na měření průtokových rychlostí krve v magistrálních tepnách mozku, rovněž při sledování vazospasmů při SAK a k detekci smrti mozku.

Radioizotopová vyšetření (scintigrafie, SPECT, PET)[upravit | editovat zdroj]

 • aplikace radiofarmaka a jeho následná detekci;
 • využití v neuroonkologii, cévní neurochirurgii, epileptologii, psychiatrii a ve výzkumu.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • SAMEŠ, M, et al. Neurochirurgie. 1. vydání. Praha : Jessenius Maxdorf, 2005. ISBN 80-7345-072-0.