Syndroma caudae equinae

Z WikiSkript

1 – conus medullaris; 2 – filum terminale; 3 – cauda equina

Syndrom kaudy je častější než syndrom epikonu či konu míšního. Je způsoben lézí nervových kořenů distální míchy, uspořádaných v durálním vaku do tvaru cauda equina (tedy koňského ocasu). Nejedná se tedy o míšní lézi, ale lézi kořenovou (periferní), pod úrovní obratle L2 a níže.

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

Nejčastější příčinou bývá masivní mediální výhřez ploténky (hl. etáže L4/5). Dalšími příčinami mohou být intraspinální expanze v této oblasti.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Od syndromů epikonu a konu míšního se syndrom kaudy liší především tím, že bývá asymetrický a náhlý. Variabilita nálezů je dána tím, že je v těchto místech spousta míšních kořenů, které mohou být utlačovány:

  • hlavními příznaky bývají prudké, lancinující bolesti, které distribucí odpovídají lumbálním nebo sakrálním kořenům, jež jsou v kaudě postiženy,
  • dále je v daném dermatomu postiženo čití, a to čití pro všechny kvality (globální),
  • poruchy motoriky jsou přítomny také vždy – jsou postiženy svalové skupiny inervované vlákny postižených kořenů – je doprovázena vyhasnutím příslušných relexů šlachových a okosticových,
  • později se mohou, jsou-li postiženy i kořeny S3–S5, vyvinout poruchy močení a stolice ve smyslu inkontinence, ale nemusí být přítomny vždy,
  • trofické poruchy se vyskytují jen vzácně.

Dále mohou být přítomny:

Terapie[upravit | editovat zdroj]

CAVE!!! Syndrom kaudy je absolutní a akutní indikací k operaci! (hrozí trvalá porucha sfinkterů a impotence).

Zásadní je co nejčasnější diagnostika (MRI, CT, PMG) a urgentní operace.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • SAMEŠ, M, et al. Neurochirurgie. 1. vydání. Praha : Jessenius Maxdorf, 2005. ISBN 80-7345-072-0.
  • NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. Neurologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. 0 s. ISBN 80-7262-160-2.
  • AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-433-4.