Časové rozdělení neurochirurgických operací

Z WikiSkript

Podle časové naléhavosti dělíme neurochirurgické výkony na:

  1. emergentní (tzv. výkony z vitální indikace) – nesnesou odklad, operovat okamžitě, hrozí bezprostřední ohrožení života, operační výkon má přednost před předoperačním vyšetřením (např. akutní epidurální hematom),
  2. akutní – lze odložit o několik hodin pro provedení doplňujících vyšetření (vč. předoperačního interního vyšetření), nutno operovat do 24 hodin, při delším odkladu hrozí trvalé poškození zdraví (např. syndrom kaudy),
  3. plánované (elektivní) – snesou odklad, plánované i několik týdnů dopředu (např. meningeom).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • SAMEŠ, M, et al. Neurochirurgie. 1. vydání. Praha : Jessenius Maxdorf, 2005. ISBN 80-7345-072-0.