Meningeomy

From WikiSkripta

(Redirected from Meningeom)

Intrakraniální meningeom

Jedná se o velké, většinou benigní nádory (vzácně maligní formy – meningosarkom). Vyskytují se nejčastěji kolem 45 let věku, častěji u žen (2:1). Mají často hormonální receptory, rovněž je významná koincidence s karcinomem prsu. Vyskytují-li se v dětském věku, je třeba myslet na neurofibromatózu 2. typu. Představují asi 15 % všech nitrolebních nádorů.

Meningeom vyrůstá z arachnoidey (pavučnice), duru mater sekundárně prorůstá. Na kosti vytváří hyperostózu a později ji destruuje. Do mozku je meningeom vtlačován. Lokalizace je nejčastěji na konvexitě mozku nebo na bazi lební (parasagitálně v přední a střední jámě), falx, křídlu kosti klínové, selární oblasti, mostomozečkovém úhlu, tentoriu, foramen magnum. První tři lokalizace tvoří skupinu povrchových menigeomů. Poblíž žilních splavů má tendenci do nich růst a obliterovat je.

Formy:

  1. solitární meningeomy;
  2. meningeomatóza – mnohočetné meningeomy.

Klinický obraz[edit | edit source]

Příznaky souvisí s ložiskovým neurologickým nálezem a s nitrolební hypertenzí. Důležitá je lokalizace nádoru, od které se dané příznaky odvíjejí.

Diagnóza[edit | edit source]

Hlavní význam v diagnostice meningeomu má CT a především MRI s detailnějším zobrazením. Nádor je bohatě zásoben krví. Po podání kontrastní látky dojde k homogennímu zvýšení denzity na CT i MRI. Dále se provádí angiografie, pomocí které může být provedena i embolizace přívodných cév nádoru. Tím se zmenší riziko peroperačního krvácení. Při angiografii se meningeom barví v kapilární fázi – na rozdíl od gliomů, které se barví ve fázi arteriální.

  • CT
  • MR
  • Angiografie

Léčba[edit | edit source]

  • Základem je neurochirurgické odstranění – odstraňuje se celý nádor i s infiltrovanou tvrdou plenou. Defekt tvrdé pleny je nahrazen plastikou. Infiltrovaná kost se také odstraní a nahradí se plastikou polymethylmetakrylátem nebo titanovou mřížkou. V některých případech (meningeomy baze lební) je nutné provést pouze částečné odstranění a zbytek nádoru ozářit gama nožem.
  • Ke konvenčnímu ozáření se přistupuje, pokud se jedná o agresivní a maligní formy meningeomů.
  • Rekurence závisí na radikalitě výkonu, po úplné resekci asi 10 % rekurencí za 10 let.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • SAMEŠ, M, et al. Neurochirurgie. 1. vydání. Praha : Jessenius Maxdorf, 2005. ISBN 80-7345-072-0.
  • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2004. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.