Portál:Neurochirurgie

Z WikiSkript

Půl mozku.png     Neurochirurgie

Užitečné odkazy
Otázky ke zkoušce
Odkazy

Mefanet portal.png MEFANET portál Neurochirurgie

Doporučená literatura
  • SAMEŠ, M, et al. Neurochirurgie. 1. vydání. Praha : Jessenius Maxdorf, 2005. ISBN 80-7345-072-0.
  • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2004. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.
Neurochirurgie
Anatomický základ
Neurologické symptomy
Vrozené vady
Vyšetřovací metody
Předoperační příprava
Léčebné metody
Funkční neurochirurgie
Neurochirurgická jednotka intenzivní péče
Hydrocefalus
Nitrolební nádory
Nádory páteře a míchy
Kraniocerebrální poranění
Poranění páteře a míchy
Choroby a poranění periferních nervů
Cévní onemocnění
Degenerativní onemocnění páteře
Zánětlivá onemocnění CNS
Pracoviště