Vzácnější úžinové syndromy

Z WikiSkript


Úžinové (entrapment) syndromy zahrnují skupinu chronických mononeuropatií, které vznikají na podkladě komprese nervu v místě anatomického zúžení. Mezi méně často se vyskytující úžinové syndromy řadíme následující syndromy na horní a dolní končetině.

Úžinové syndromy horní končetiny[upravit | editovat zdroj]

Komprese n. suprascapularis v incisura scapulae
 • bolest, postižení abdukce (zejména prvních 30 stupňů) a zevní rotace ramene.
Komprese n. axillaris ve foramen humerotricipitale.
Syndrom supinátorového kanálu
 • komprese hluboké větve n. radialis, která prochází skrze m. supinator (útlak Frohseho arkádou);
 • slabost extenze prstů v metakarpofalangeálních kloubech.
Pronátorový syndrom
 • komprese n. medianus mezi 2 hlavami m. pronator teres v oblasti proximálního předloktí;
 • bolest v oblasti lokte a horní třetině předloktí s paresteziemi u I.–IV. prstu;
 • oslabení m. flexor pollicis longus a abductor pollicis brevis.
Struthersův syndrom
 • komprese n. medianus v distální části humeru pod Struthersovým vazem v oblasti anomálního výběžku processus supracondylaris;
 • bolest nad loktem s brněním prstů a ruky až oslabení svalů předloktí.
Kilohův-Nevinův syndom
 • komprese n. interosseus anterior v oblasti proximální třetiny předloktí abnormálním vazivovým pruhem jdoucím od hluboké hlavy m. pronator teres ke šlaše m. flexor digitorum superficialis nebo profundus;
 • bolesti v oblasti volární horní třetiny předloktí, oslabení hlubokých flexorů prstů;
 • u profesí vyžadujících silnou a dlouhodobou flexi v lokti a pronaci (tesaři, řezníci, při zpracování kůže).

Úžinové syndromy dolní končetiny[upravit | editovat zdroj]

Meralgia parestetica
Syndrom mediálního tarsálního kanálu
 • komprese n. tibialis pod retinaculum flexorum;
 • parestézie, dysestézie, bolesti s propagací do planty;
 • při dlouhém stoji na špičkách (profesionální postižení baletek).
Syndrom předního tarsálního kanálu
 • komprese terminální hluboké větve n. fibularis (peroneus) na přední ploše hlezenního kloubu.
Mortonova metatarzalgie
 • komprese plantárního n. plantaris medialis (např. u žen, které nosí často lodičky);
 • častěji 2. a 3. digitální nerv;
 • bolesti v chodidle zejména po chůzi a stání;
 • palpační bolestivost mezi hlavičkami metatarzů.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • SAMEŠ, M, et al. Neurochirurgie. 1. vydání. Praha : Jessenius Maxdorf, 2005. ISBN 80-7345-072-0.
 • DUNGL, Pavel, et al. Ortopedie. 2.přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4357-8.
 • SOSNA, Antonín, et al. Základy ortopedie. 1. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 978-80-7254-202-4.