Akutní subdurální hematom

Z WikiSkript

CT
obr. 5

Je nejčastějším typem traumatických intrakraniálních krvácení. Vzniká i po zanedbatelném, mnohdy téměř nepozorovaném úraze.

Nahromadění krve je mezi dura mater a arachnoideou (Obr. 5), jako následek ruptury přemosťujících žil, popř. piálních cév. Nejčastější lokalizace je ve frontální a parietální oblasti, nezřídka (15–20 %) bilaterálně. Klasický průběh je charakterizován rozvojem ložiskových příznaků (z přímého tlaku hematomu nebo z herniace) a alterací vědomí. Na rozdíl od AEDH bývá rozvoj příznaků pomalejší, v řádu hodin po úrazu.


V CT obraze má semilunární tvar. Vznikem ASDH jsou zvláště ohroženi staří lidé a pacienti se zvýšenou krvácivostí.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Subdurální hematom.