Akutní epidurální hematom/PGS

Z WikiSkript
Obr.4 – Epidurální hematom

Obvykle vzniká jako následek fraktury kalvy v místě průběhu a. meningica media, jež je spojena s roztržením této cévy. Krvácení je rychlé a tvoří expandující masu mezi dura mater a kalvou (Obr. 4.). Zvyšování intrakraniálního tlaku má za následek přesun středových struktur (unkální, tentoriální nebo okcipitální herniaci) s útlakem kmene mozkového.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

V klinickém obrazu je někdy anamnesticky přítomný tzv. lucidní interval, kdy poúrazová ztráta vědomí (komoce mozku) je po procitnutí za několik minut až desítek minut následována progredující poruchou vědomí (expanse hematomu, postižení kmene).

Diagnosa[upravit | editovat zdroj]

K diagnose vede, vedle charakteristické anamnesy, nález topických příznaků herniace (např. Griesingerova příznaku, jednostranné areaktivní mydriasy z útlaku n. oculomotorius v incisura tentorii při temporální herniaci) a nálezu hyperdenze čočkovitého tvaru pod kalvou na CT hlavy.