Spontánní intracerebrální krvácení u hypertoniků

Z WikiSkript

Cévní mozkové příhody patří mezi hlavní komplikace hypertenze.

Spontánní intracerebrální krvácení u hypertoniků

 • je krvácení do mozku bez tzv. „zjevné příčiny“ – bez úrazu, aneurysmatu, AV malformace, nádoru, koagulopatie,
 • nejčastější příčina je systémová hypertenze,
 • patogeneze – dlouhodobou hypertenzí dochází k hyalinní přestavbě cévní stěny, která je pak náchylná k roztržení,
  • u hypertoniků jsou také častá mikroaneurysmata v lentikulostriatální oblasti,
  • nejčastější lokalizace spontánních hematomů – putamen, thalamus, mozkové laloky, mozeček, mozkový kmen.

Obecně rozlišujeme tři typy pacientů,

 • indikováni ke konzervativní terapii,
 • vhodní na neurochirurgické řešení,
 • vhodní adepti soudního lékařství – terapií neovlivnitelní, rychle exitují.

Klasifikace hematomů dle CT nálezu[upravit | editovat zdroj]

 1. Supratentoriální – putamická, talamická, lobární,
 2. infratentoriální – pontinní, mozečková.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • Obraz hemoragické CMP – bolest hlavy, rychle a plynule progredující neurologický nález, porucha vědomí (často s rychlou progresí do hlubokého komatu).

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Operační indikace jsou dvojí:

 • k okamžité operaci se indikují hematomy chovající se expanzivně, komprimující mozek, ale nezpůsobily nenapravitelné roztříštění životně důležitých struktur,
  • jsou to pouze hematomy lobární a mozečkové,
 • k odložené operaci – u menších hematomů, které akutně neohrožují kompresí.

Kontraindikovány jsou hematomy v thalamu, mediální typ krvácení do bazálních ganglií (putaminální hematomy). Laterální typ krvácení do bazálních ganglií (bez postupu do capsula interna) se někdy operuje. Rozhodnutí o operaci hematomu je vždy individuální. Operace – evakuace hematomu – provádí se z kraniotomie a cerebrotomie za přímé kontroly zrakem. Cílem je dekomprese, tj. vyřešení nitrolební hypertenze. Výsledky operace jsou mnohdy neuspokojivé, u přeživších je často velký neurologický deficit.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2004. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.