Extra-intrakraniální anastomóza

Z WikiSkript

Heslo

EC-IC bypass je anastomóza spojující některou z periferních větví a. cerebri media (povodí ACI = a. carotis interna) a a. temporalis superficialis (poslední větev ACE = a. carotis externa). Indikací je úplný uzávěr vnitřní karotidy, nejčastěji způsobený trombózou tepny postižené aterosklerózou.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  • SAMEŠ, Martin. Neurochirurgie. 1. vydání. Praha : Maxdorf, 2005. 127 s. ISBN 80-7345-072-0.