Poranění měkkých lebečních pokrývek

Z WikiSkript

Rozlišujeme krytá a otevřená poranění měkkých pokrývek hlavy.¨

  • při otevřených poraněních silné krvácení z dobře prokrveného skalpu (je-li kůže stržena = skalpace)
 krvácení se omezí kompresí proti kosti (není-li postižena), definitivní ošetření spočívá v revizi, toaletě a sutuře rány
  • u krytých poranění může docházet k tvorbě hematomů v podkoží, subgaleálně (pod galea aponeurotica) nebo subperiostálně (v případě novorozenců), léčba hematomů je konzervativníOdkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • SAMEŠ, M, et al. Neurochirurgie. 1. vydání. Praha : Jessenius Maxdorf, 2005. ISBN 80-7345-072-0.