Decerebrační rigidita

From WikiSkripta

Heslo
Decerebrační poloha

Decerebrační rigidita vzniká při oboustranné lézi v úrovni mezencephala nebo kaudálního diencephala. Je důsledkem odstranění vlivu inhibiční části sestupné retikulární formace. Tím se zvýší tonus extensorů. Spíše než o rigiditu se jedná o extenzní spasticitu. Horní končetiny jsou extendovány, předloktí v pronaci, zápěstí je ve flexi. Dolní končetiny jsou extendovány. Může dojít až k opistotonu.[1]

Odkazy

Související články

Reference

  1. AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. 351 s. ISBN 80-7262-433-4.

Použitá literatura

  • AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. 351 s. ISBN 80-7262-433-4.