Chirurgická léčba bolesti

Z WikiSkript

 • Většinou ovlivňujeme chronickou bolest při maligních tumorech, indikace z benigních důvodů je vzácnější.
 • Indikujeme k tomu pacienty, kteří mají naději na delší přežití a jsou v celkově dobrém stavu (aby zvládli operaci).
 • Je to metoda volby vždy až po paliativní RT a aplikaci silných analgetik.
 • Obecná snaha je, aby byl výkon co nejjednodušší.

Spinální epidurální a intrathékální aplikace morfinu[upravit | editovat zdroj]

 • Výhodou je nižší dávka morfinu, moc to pacienta nezatěžuje, zavedem tam katetr a aplikujeme.

Míšní epidurální stimulace[upravit | editovat zdroj]

 • Zablokuje přenos informace o bolesti míchou, nevede k ireverzibilním změnám, ani k závislosti.
 • Je vhodná na benigní příčiny bolesti, stimulátor dáme pod kůži, nevýhoda je cena.

Chirurgické metody[upravit | editovat zdroj]

 • Dráha bolesti – hlavní vlákna – A a C (A vedou ostrou lokalizovanou bolest, C tupou, pálivou).
  • Přepojují se v zadních rozích míšních, kde se moduluje odpověď (vrátkování apod; …).
  • Pak se 2. N kříží a běží jako tractus spinothalamicus lateralis.
 • Přerušení periferních nervů – chirurgicky nebo alkoholizací.
  • Je to zcela nevhodná metoda, kromě neúspěchu může ještě přidat bolest denervační.
páteř a mícha
 • Výkony na míše – otevřenou cestou, hlavně mikrochirurgicky.
  • Koagulace vstupní zóny dorzálního míšního kořene (tzv. DREZ-tomie) (DREZ = dorzal root entry zone):
   • poškození v zadních rozích míšních;
   • vhodná na deaferentační bolest vnímavou jako pálivou či trhavou;
    • avulze plexů, po amputacích.
  • Spinothalamická chordotomie (traktotomie):
   • přerušení tractus spinothalamicus lateralis;
   • výsledek je jednostranná analgézie (kontralaterální) – vhodná na jednostranné bolesti.
  • Mediolongitudinální myelotomie (komisurální):
   • podélné protětí míchy ve střední čáře, přeruší křížení dráhy bolesti (křížení sekundárních vláken, nejčastěji v oblasti C);
   • vzniká analgézie pod místem léze – na oboustranné bolesti.
 • Výkony na mozku – provádějí se málo.
  • Psychochirurgie – oboustranná cingulotomie.

Kauzalgie[upravit | editovat zdroj]

 • Algický syndrom, vzácně vzniká částečným poraněním periferního nervu.
 • Trojice příznaků – pálivá bolest, dysfunkce vegetativního nervu a trofické změny.
 • Nečastěji se objevuje po zranění medianu, ulnarisu a ischiadiku.
 • Při postižení velkých nervů – řešíme mikrochirurgickou rekonstrukcí nervu.

Sudeckova osteodystrofie[upravit | editovat zdroj]

 • Silná bolestivost, vazomotorické poruchy (edém, cyanóza, porucha trofiky), nakonec vzniká osteoporóza;
 • terapie – sympatektomie.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2004. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.