Avulze

From WikiSkripta
Heslo

Avulze znamená odtržení, vytržení anatomického útvaru.

Traumaticky
  • druh amputace,
  • vyražení zubu,
  • avulzní poranění kůže – odstranění celé anatomické vrstvy (skalpování, sedření).
Terapeuticky


Odkazy

Související články

Zdroj