Morbus Scheuermann

Z WikiSkript

Morbus Scheuermann
Pacient s Scheuermannovou chorobou
Pacient s Scheuermannovou chorobou
Klinický obraz zvětšená hrudní kyfóza, bolest v zádech, zkrácené svaly, poškození krycích plotének
Příčina patrně jde o poruchu enchondrální osifikace
Incidence ve světě zhruba 10% populace, vyskytuje se častěji u chlapců (12-18 let)
Klasifikace a odkazy
MeSH ID bmc85008519
OMIM 181440
Medscape 311959
Morbus Scheuermann na RTG
Schmorlovy uzly na RTG

Morbus Scheuermann (Scheuermannova choroba, kyphosis dorsalis juvenilis, adolescentní kyfóza, juvenilní kyfóza) je strukturální vada neznámé etiologie, jejíž podstatou jsou deformity obratlových těl. Choroba postihuje zhruba 10 % populace ve věku od 12 do 18 let (těžké deformity jen u 1 %), častěji se vyskytuje u chlapců.

Etiopatogeneze[upravit | editovat zdroj]

Příčina této nemoci není zcela jasná (Scheuermann – aseptická nekróza apofýz obratlových těl, Salter – aseptická nekróza přední části krycí ploténky obratle). V současné době převažuje názor, že etiologie je multifaktoriální – patrně jde o poruchu enchondrální osifikace v období růstu (12–18 let), kdy v průběhu 3–6 měsíců jedinec prudce naroste až o 5 % své výšky. V tomto období dochází k postižení krycích plotének obratlových těl, ploténky jsou nerovné, vytvářejí se tzv. Schmorlovy uzly (intraspongiózní chrupavčité hernie z intervertebrálních disků do obratlových těl). Intervertebrální disky jsou zúžené a nepravidelné. Typický je klínovitý tvar obratlových těl, který je dobře patrný na bočném RTG snímku páteře). Dochází ke snížení přední části obratlů, výsledkem může být až obraz kulatých zad. Příčina se lokalizuje v oblasti dolní hrudní páteře, méně často postihuje i horní hrudní či bederní úsek (od Th3 po L2).

Přetěžování páteře má na průběh nemoci negativní vliv, při výrazné zátěži jsou popsány deformity se vznikem myelopatie. Po 18. roce věku hovoříme o stavu po proběhlé Scheuermannově nemoci.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Nemoc se projevuje zvětšenou hrudní kyfózou (kyfotické držení hrudní páteře přejde později ve strukturální kyfózu). Obtíže a ponámahové bolesti v zádech (či bederní krajině) má jen asi 1/5 postižených. Postižený má velmi zkrácené svaly, kyfóza je plynulá, bez tvorby gibbu. Hybnost i elasticita páteře je omezena. Bolesti se objevují až v pozdějším věku jako následek degenerativních změn páteře.

Významná je tzv. nízká forma Scheuermannovy choroby (v oblasti Th11), protože často vede k herniaci disku v LS přechodu a časnému vzniku degenerativních změn. Odlišení od posturální kyfózy se provádí hyperextenčním testem – pacient sepne ruce za hlavou a udělá maximální lordotizaci páteře (vyprsí se) – pokud je zpozorováno reziduum kyfózy, svědčí to pro strukturální vadu (tedy Scheuermannovu chorobu).

Rentgenový obraz[upravit | editovat zdroj]

Na RTG obrazu je možno vidět nepravidelnosti krycích plotének, až vytvoření Schmorlových uzlů asi u 40 % nemocných. Tzv. Edgrenovo-Vainovo znamení je jev, kdy u větších Schmorlových uzlů dojde na protilehlé krycí ploténce ke kompenzačně zmnoženému ohraničenému kostnímu růstu, který se nalézá přesně proti nim. Nastává zúžení meziobratlových prostorů. Objevují se klínovité deformity těl nad 5° alespoň u 3 obratlů, kyfóza je nad 40°.

Měření se provádí podle Cobba na bočném snímku, konstrukce úhlu je obdobná jako u skolióz.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Většina pacientů se obejde bez léčby.

Do 40° kyfózy je naordinováno pouze omezení nadměrné zátěže, rehabilitace (horizontální poloha na břiše minimálně 1 hodinu denně, plavání, léčebná tělesná výchova k posílení svalového korzetu) a sledování progrese.

Nad 40° se navrhuje terapie korzetem. Operační terapie nastává výjimečně (při strukturální kyfóze nad 70 %). Provádí se z dorzálního přístupu korekce kyfózy a spondylodéza.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • DUNGL, P., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0550-8.
  • SOSNA, A., P. VAVŘÍK a M. KRBEC, et al. Základy ortopedie. 1. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-202-8.