Glossofaryngeální neuralgie

Z WikiSkript

Heslo

Glossofaryngeální neuralgie je jednostranná krutá bolest vyskytující se v průběhu jazykohltanového nervu. Je lokalizována na kořeni jazyka a propaguje se do ucha. Jako u ostatních neuralgií, je i zde popsán provokační moment, a to polykání. Neuralgie je způsobena cévní kompresí při odstupu nervu na přechodu centrálního myelinu tvořeného oligodendroglií na myelin periferní, který je tvořen Schwanovými buňkami. Léčba začíná medikamentózní terapií, při neúspěchu se přistupuje ke kauzální léčbě – mikrovaskulární dekompresi (MVD).


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • SAMEŠ, M, et al. Neurochirurgie. 1. vydání. Praha : Jessenius Maxdorf, 2005. 127 s. s. 106-107. ISBN 80-7345-072-0.