Nádory periferních nervů

From WikiSkripta

Schwannom na MRI

Nádory periferních nervů mohou vycházet z buněk Schwannových, fibroblastů či z buněk perineurálních. Mezi nejvýznamnější zástupce patří neurinom (schwannom, neurilemom), neurofibrom, nádor z granulárních buněk, dále perineuriom, neurothékom či maligní nádor z pochvy periferního nervu (MPNST − malignant peripheral nerve sheat tumor).

Schwannom[edit | edit source]

  • U neurofibromatózy jde obvykle o mnohočetné, řetízkovité nádorky různých velikostí na mnoha nervech.
  • Nádor obvykle zničí fascikl, z kterého vychází, ostatní fascikly jdou po nádoru a jsou napínány a utlačovány.
  • Bývají i značných rozměrů.
  • Terapie: nádor má pouzdro, funkční fascikly se obvykle bez problémů oddělí od pouzdra a vyjme se jen tumor.
  • Může časem dojít ke zlepšení parézy.
  • V histologickém obraze jsou patrné dvě varianty nádoru, označované jako Antoni varianta A a B. Typ A je typický svým sešikováním jader, takové uspořádání se označuje jako Verocayova tělíska. Typ B vykazuje spíše myxoidní charakter, neobsahuje sešikování jader. Obě dvě varianty se mohou nacházet v jednom nádoru.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2004. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.
  • POVÝŠIL, Ctibor, et al. Obecná patologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2011. 290 s. ISBN 978-80-7262-773-8.