Degenerativní onemocnění krční páteře

Z WikiSkript

Degenerativní onemocnění páteře, obecně[upravit | editovat zdroj]

 • jedna z nejčastějších příčin pracovních neschopností, často vedou k invaliditě
 • tyto změny samy o sobě neurochirurg neřeší, řeší je až v případě, kdy působí kompresi nervových struktur
 • to se projeví iritační nebo zánikovou neurologickou symptomatologií
 • jediné, čeho operačně dosáhneme, je dekomprese struktur, k obnově funkcí dojde, jen když mícha ještě není ireverzibilně poškozená
 • patogeneze – degenerace probíhá na všech strukturách páteře – ploténka – rozpad kolagenních vláken, pokles vody, ubývají elastická vlákna, vznikají trhliny, rozpad na sekvestry, vznikají osteofyty na kostech, …
  • na útlaku se kromě výhřezů plotének (to je nejčastější) podílejí i kostní apozice

Krční úsek páteře[upravit | editovat zdroj]

RTG – degenerativní onemocnění krčního páteře.
 • dochází k výhřezu plotének, produktivním změnám, … a následně stenóze kanálu nebo útlaku foramin
 • výhřez se manifestuje spíše náhlou, rychle progredující symptomatologií, produktivní změny mají většinou chronické příznaky
 • vertebrální syndrom – omezení pohyblivosti krční páteře, blokády, kontraktury, bolestivost
 • charakteristický příznak výhřezu ploténky – tzv. decharge electrique (Lhermittův příznak) – při předklonu hlavy pocit elektrické rány podél páteře
 • komprese se projeví kořenovým syndromem (radikulopatií) a kompresí míchy (myelopatií)
 • krční kořenové syndromy – cervikobrachiální syndromy
 • iritační radikulární příznaky – bolestivé vyzařování do příslušného dermatomu v horních končetinách
 • zánikové příznaky motorické a senzitivní
 • myelopatie – útisk je zpředu (buď ploténkou nebo osteofyty) – proto je postižena hlavně motorika
 • čití je postiženo až při rozsáhlém útlaku
 • pod místem komprese – obraz centrální parézy – hyperreflexie, spasticita, pyramidové iritace

Diferenciální diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Diagnóza[upravit | editovat zdroj]

 • RTG zobrazí osteofyty, dynamické snímky zobrazí nestabilitu (v předklonu, záklonu, …)
 • CT – velikost osteofytů a zúžení kanálu, výtěžnost se zlepší při intrathekálním kontrastu (CT–PMG)
 • MRI – na průkaz výhřezu ploténky

Léčba[upravit | editovat zdroj]

 • indikace
 • absolutní
 • akutní, náhle vzniklý či rychle progredující syndrom komprese
 • příčiny – mediální výhřez ploténky
 • operace hned, ireverzibilní změny nastupují velmi rychle, co nejdříve také podávat metylprednizon
 • relativní
 • všechny radikulopatie a myelopatie
 • vycházíme z tíže klinického nálezu a z průkazu komprese struktur
 • druhy operací
 • přední přístup
 • na výhřezy ploténky, u dorzálních nebo laterálních osteofytů
 • do prostorů po ploténkách dáme kostní štěpy (zabráníme kyfotizaci), osteosyntéza
 • zadní přístup
 • vyhrazen víceetážovým stenózám, kde se vedle osteofytů podílí i kongenitální zúžení kanálu
 • dekomprese laminektomií, durotomií a uvolnění ligamenta dentata
 • dnes provádíme zřídka


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2004. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.