Portál:Otázky z neurochirurgie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z neurochirurgie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z neurochirurgie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Intrakraniální metastázy, operační indikace
 2. Nitrolební meningiomy
 3. Ischemie mozku, příčiny, možnosti léčby
 4. Spontánní intracerebrální krvácení u hypertoniků
 5. Metody léčby intrakraniálních aneurysmat
 6. Subarachnoidální krvácení z aneurysmatu a A-V malformace, klin. příznaky
 7. Zánětlivá nitrolební onemocnění
 8. Fraktury kalvy a lební baze
  Likvorea
  Karotido-kavernózní píštěl
 9. Traumatické míšní syndromy
 10. Principy stereotaxe, indikace k funkčním stereotaktickým operacím (extrapyramidové poruchy)
 11. Poranění periferních nervů: klasifikace, regenerace nervu po spojovací operaci, časové faktory
 12. Chirurgická léčba bolesti
 13. Gama nůž, princip, využití v léčbě intrakraniálních lézí
 14. Prevence sekundárního poškození míchy, indikace k urgentní operaci z hlediska dekomprese míchy
 15. Syndromy chronické komprese (entrapment) nervů, nádory periferních nervů
 16. Degenerativní onemocnění krční páteře, důsledky pro nervový systém, operační indikace
 17. Neuralgie trigeminu: příznaky, metody léčby
 18. Gliomy mozku (klasifikace, symptomatologie, diagnostika, léčba)
 19. Operační přístupy k mozku a míše
 20. Edém mozku: druhy, léčba
 21. Epidurální hematom
 22. Difúzní poranění mozku
  Komoce
  Difúzní axonální poškození
 23. Akutní a chronický subdurální hematom
 24. Herniace mozku, klinické příznaky
 25. Poranění nervů HK, klinické příznaky
 26. Nádory mozečku a IV. komory u dospělých (gliom, ependymom, hemangioblastom)
 27. Vrozené anomálie
  Chiariho malformace
  Kraniostenózy
  Meningokély
 28. Poranění nervů DK, klinické příznaky
 29. Degenerativní onemocnění bederní páteře, operační indikace
 30. Infratentoriální nádory v dětském věku
 31. Nádory kaudy, klinika, diagnostika
 32. Kontuze mozku
  Traumatické intracerebrální krvácení
 33. Spinální nádory, klasifikace, klinické příznaky
 34. Poranění páteře a míchy
 35. Principy chirurgické léčby epilepsie
 36. Vestibulární schwannom
 37. Klasifikace zavřených kraniocerebrálních poranění
 38. Hydrocefalus: klasifikace, symptomatologie, diagnostika, terapie
 39. Nádory selární krajiny (klasifikace, symptomatologie, diagnostika, léčba) – adenom hypofýzy, kraniofaryngeom
 40. Vědomí, hodnocení poruch vědomí
 41. Bederní kořenové syndromy
  Neurogenní klaudikace
  Syndrom kaudy
 42. Krční kořenové syndromy
  Cervikální myelopatie
  Seznam zkratek v neurochirurgii