Stereotaxe

Z WikiSkript

Stereotaktická technika umožňuje operace na hlubokých mozkových strukturách s minimálním poškozením tkání v přístupové cestě.

 • Jsou to punkční výkony prováděné cíleným trepanačním návrtem s vysokou přesností cílení.
 • Užívají se jednak ve funkční neurochirurgii (ovlivnění dyskineze) nebo jako punkční biopsie, evakuace cyst, abscesů atd.
 • Pro zaměření má nemocný na hlavě fixován stereotaktický přístroj.

Funkční operace[upravit | editovat zdroj]

Biopsie mozku pod stereotaktickou kontrolou
 • Cílovými strukturami jsou hluboké struktury v mozku (jádra thalamu, BG aj.).
 • Zaměřování se provádí pomocí vztažných bodů v okolí III. komory (commissura anterior et posterior) – zobrazené pomocí MRI nebo ventrikulografie.
 • Vlastním výkonem je cílená destrukce tkáně definovaného objemu, nejčastěji to provádíme vysokofrekvenčním proudem nebo gama zářením (LGK).
 • Výkony se provádí v LA (lokální anestezii), kvůli kontaktu s nemocným – možnost klinického a EEG monitorování.
 • Dvě fáze:
 1. po nasazení přístroje zaměříme body dle MRI, určíme cílový bod;
 2. provedeme trepanační návrt a pomocí naváděcího přístroje zavedeme sondu.
 • Stereotaktický rám je ze speciálních materiálů, aby nerušil zobrazovací techniky.

Indikace[upravit | editovat zdroj]

 • Nejčastější jsou různé formy dyskineze.
 • Často u Parkinsonovy choroby – při farmakologicky nezvládnutém tremoru, ovlivňuje i rigiditu provádějí se koagulační léze v jádrech thalamu, v subthalamu a v palidu.
 • Jiné ovlivnitelné dyskineze – chorea, atetózu, hemibalismus.
 • U dětí s těžkými formami DMO se ničí ncl. dentatus mozečku → snížíme svalový hypertonus.
 • Méně časté indikace:
  • chronická bolest (nespecifická jádra thalamu);
  • psychózy – oboustranná koagulace gyrus cinguli.
 • Někdy můžeme implantovat elektrody a stimulovat dlouhodobě.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2004. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.