Melanocyt

Z WikiSkript
Heslo

Je bunka dendritického tvaru neuroektodermálneho pôvodu. Nachádza sa v koži v stratum basale.

Jej charakteristickou organelou je ovoidné teliesko – melanozóm.
Melanocyt
U černochov sa vyskytujú samostatne rozptýlené, u belochov zvyknú splývať v komplexy, z čoho vyplýva, že tvoria menej účinný filter pred UV žiarením.

Pomocou svojich dendritických výbežkov zasahujú do okolitých keratinocytov a dopravujú tak melanozómy.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • NOŽIČKOVÁ, Marie, et al. Vybrané kapitoly z dermatovenerologie :  doplňkové skriptum. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0583-X.