PET/CT

From WikiSkripta

< PET

PET/CT neboli Pozitronová emisní tomografie-počítačová tomografie je neinvazivní diagnostická zobrazovací technika, která kombinuje funkční informace PET s anatomickými detaily CT. Výsledkem je vysoce přesný a detailní snímek těla, který může poskytnout zásadní informace pro diagnostiku a léčbu různých zdravotních stavů.

Princip fungování[edit | edit source]

PET/CT funguje na tom principu, že se do pacientova krevního oběhu vstříkne malé množství radioaktivního materiálu nebo indikátoru. Tento indikátor je přitahován ke specifickým tkáním a orgánům v těle a jak se rozpadá, emituje kladně nabité částice zvané pozitrony. Když se tyto pozitrony v těle srazí se záporně nabitými elektrony, navzájem se anihilují a produkují gama záření. Gama paprsky jsou pak detekovány PET skenerem, který generuje 3-rozměrný obraz distribuce indikátoru v těle.

Tento obrázek může odhalit důležité informace o fungování různých orgánů a tkání, například o tom, jak využívají glukózu (druh cukru), která je klíčovým ukazatelem metabolismu. V případě rakoviny mohou rakovinné buňky používat více glukózy než normálně, což by se projevilo jako vyšší koncentrace indikátoru v této oblasti. CT sken na druhé straně využívá rentgenové paprsky k vytváření obrazů vnitřních struktur těla. Kombinací snímků z obou skenů poskytuje PET/CT komplexní obraz o anatomii a funkci pacienta. To může být užitečné zejména při diagnostice a stagingu rakoviny, protože může pomoci určit velikost, lokalizaci a šíření nemoci.

Nejčastěji používaným PET radiofarmakem je 2-[18F]fluor-2-D-deoxyglukóza ([18F]FDG), radioaktivně značená obdoba glukózy. FDG PET-CT se stala zobrazovací modalitou při diagnostice, stagingu, restagingu a prognostice mnoha druhů rakoviny. FDG je však nespecifický indikátor a absorpce FDG je také zaznamenána u různých benigních stavů, jako jsou různé infekční/zánětlivé procesy. Takže při hledání konkrétních markerů se začala využívat řada nových PET radiofarmak, mezi která patří například radioaktivně značené aminokyseliny, nukleosidové deriváty, cholinové deriváty, nitroimidazolové deriváty a peptidy zacílené na řadu různých receptorů.

PET/CT lze také použít při jiných zdravotních stavech včetně:

  • kardiovaskulární onemocnění: zhodnotit průtok krve a spotřebu kyslíku v srdci;
  • neurologické poruchy: k posouzení funkce mozku a odhalení nemocí, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba;
  • infekce: k detekci a sledování šíření infekcí v těle;
  • zánětlivé stavy: k posouzení rozsahu a závažnosti stavů, jako je Revmatoidní artritida a Crohnova choroba.

Výhody[edit | edit source]

Mezi výhody PET/CT patří jeho neinvazivní charakter, vysoká přesnost a schopnost poskytnout funkční i anatomické informace v jediném skenování. Je to také velmi bezpečný postup, jelikož množství použitého radioaktivního materiálu je velmi malé a nepředstavuje pro pacienta významné riziko.

Nevýhody[edit | edit source]

PET/CT má však určitá omezení a nevýhody. Mezi ně řadíme relativně vysokou finanční náročnost, která může být vyšší než u jiných zobrazovacích technik. Také to není vždy nutné pro všechny pacienty, protože v některých případech mohou být vhodnější jiné zobrazovací techniky.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]