Pozitron

From WikiSkripta

Heslo

Pozitron je elementární částice s nepatrnou hmotností a kladným elementárním nábojem. Představuje kladně nabitý protějšek elektronu. Pozitrony vznikají jen při umělých radioaktivních přeměnách.


Pozitron byl poprvé objeven při ozařování hliníku částicemi α: 2713Al + 42α → 3015P + 10n a 3015P → 3014Si + 01e

Zasáhne-li jádro hliníku částice α, přemění se za vyzáření neutronu na izotop fosforu. Ten se zase hned rozpadne na izotop křemíku, přičemž jádro vyzáří pozitron.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • GÄRTNER, Harald. Kompendium chemie :  vzorce, pravidla a principy - úlohy a jejich řešení - periodická soustava prvků - výkladový slovník. 1. vydání. [Praha] : Euromedia Group - Knižní klub, 2007. ISBN 978-80-242-2012-3.