Nádory neuroektodermové

Z WikiSkript

Neuroektodermové nádory jsou nádory vycházející z neuroektodermu (gangliové bb., glie, Schwannovy bb., melanocyty)

Neuroblastom − drobné buňky uspořádané do rozet

Neuroblastom[upravit | editovat zdroj]

maligní gangliocytom, sympatoblastom

 • maligní nádor břišního sympatiku, dřeně nadledvin, retroperitonea
 • nádor dětského věku
 • makroskopicky křehký, měkký, šedobílý, často krvavý
 • mikroskopicky ho tvoří malé kulaté buňky formující rozety (Homer-Wrightovy) a obsahující neuroendokrinní granula, obklopené výběžkami neuronů, časté nekrózy a kalcifikace
 • nádor produkuje katecholaminové deriváty kyseliny vanilmandlové, které slouží jako marker
 • metastázy do jater, kostí
 • estezioneuroblastom = olfaktorický neuroblastom.

Feochromocytom[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Feochromocytom.
Feochromocytom − polymorfní buňky, mnoho kapilár

chromafinní paragangliom

 • benigní (asi jen v 10 % maligní[1]), výskyt ve dřeni nadledvin
 • makroskopicky měkký, hnědý, dobře ohraničený, prokrvácený
 • mikroskopicky alveolární stavba, polymorfní cípaté buňky, četné kapiláry
 • produkuje katecholaminy (způsobuje záchvatovitou hypertenzi)
 • paroxyzmy hypertenze smrtelně ohrožují pacienta

Chemodektom[upravit | editovat zdroj]

tumor glomus caroticum, paragangliom extraadrenální

 • benigní paragangliom

Neurinom[upravit | editovat zdroj]

Neurinom akustiku − ovoidní, dobře ohraničený
Antoni A struktura se sešikováním jader
Antoni B myxomatózní struktura

neurilemom, schwannom

 • benigní
 • makroskopicky dobře ohraničený, ovoidní, v souvislosti s periferním nervem, n. VIII
 • mikroskopicky dvojí struktura:
Antoni A − vřetenité buňky, sešikovaná jádra, jejich palisádovité uspořádání se označuje jako Verocayova tělíska.
Antoni B − myxomatózní
 • v mostomozečkovém koutu na n. VIII. závratě, hluchota, nitrolební hypertenze
 • lidé s Recklinghausenovou neurofibromatózou mají mnoho neurofibromů pod kůží na periferních nervech
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Neurinom n. VIII.

Neurosarkom[upravit | editovat zdroj]

neurogenní sarkom, maligní schwannom, maligní nádor z pochvy periferního nervu, MPNST (malignant peripheral nerve sheath tumor)

 • maligní, neohraničený, recidivuje
 • pokud se objevuje rhabdomyoblastická diferenciace, jedná se o tzv. Triton tumor.


Intrakraniální neurogenní nádory[upravit | editovat zdroj]

Meningeom[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Meningeomy.
 • benigní, z měkkých plen mozkových
 • makroskopicky šedivý, tuhý, kulovitý, ohraničený, roste pomalu, několik cm
 • utlačuje mozek

Gliomy[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Gliomy mozku.
 • astrocytom, ependymom, oligodendrogliom – jsou maligní svojí lokalizací (v mozku), můžou metastazovat liquorovými cestami
 • glioblastoma multiforme – vysoce maligní (do půl roku smrt), maligní varianta předchozích (astrocytomu, ependymomu, oligodendrogliomu)
 • meduloblastom – maligní nádor mozečku, děti


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER, et al. Obecná patologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2011. 290 s. ISBN 978-80-7262-773-8.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • STEJSKAL, Josef. Obecná patologie v poznámkách. 2. vydání. Jinočany : H & H, 2001. ISBN 80-86022-86-2.
 • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER. Obecná patologie. 1. vydání. Praha : Galén, c2011. ISBN 978-80-7262-773-8.