Poruchy metabolismu kyseliny močové/Otázky a kazuistiky

Z WikiSkript
Tip.png
Tip: Rozbalte si autorské odpovědi!
 • Klikněte na modré tlačidlo „ukázat“ v zeleném rámečku
 • vesele kontrolujte...
Tip.png
Tip: Rozbalte si autorské odpovědi!

Otázky[upravit | editovat zdroj]

 1. U člověka je karbamoylfosfát prekurzorem biosyntézy:
  • A – uridinmonofosfátu
  • B – Inosinmonofosfátu
  • C – urey
  • D – glutaminu
 2. Metabolity vitaminu B12 hrají úlohu v:
  • A – Katabolismu mastných kyselin s lichým počtem atomů uhlíku
  • B – Při tvorbě acetyl-CoA z pyruvátu
  • C – Při přenosu CH3- skupiny z tetrahydrofolátového koenzymu na homocystein
  • D – Při syntéze palmitátu
 3. Všechna níže uvedená tvrzení vztahující se na biosyntézu purinových nukleotidů jsou správná vyjma:
  • A – PRPP je substrátem v této metabolické dráze
  • B – Z glutaminu se tvoří 2 dusíkové atomy purinového cyklu
  • C – Tvorba N-glykosidické vazby až po kompletaci struktury baze
  • D – Folátové kofaktory se podílejí na uhlících purinového cyklu
  • E – Inosinmonofosfát je prekurzorem jako AMP tak GMP.
 4. Dna je způsobena nadměrným zvýšením koncentrace močové kyseliny v krvi. Příčina může být jak nadprodukce tak nedostatečná exkrece. Pro rozpoznání této situace je možno podat 15N-značenou aminokyselinu. Která je pro tento účel nejvhodnější?
Odpovědi
Otázka 1.
 • A – Ano. Karbamoylfosfát dává nejprve s aspartátem karbamoylaspartát, který přechází na orotovou kyselinu a ta přes několik intermediátů UMP (biosyntéza pyrimidinových nukleotidů)
 • B – Nesprávně. Inosinmonofosfát vzniká z PRPP (biosyntéza purinových nukleotidů)
 • C – Ano. Detoxikace NH4+ v játrech se děje v cyklu tvorby močoviny na jehož počátku stojí karbamoylfosfát (CO2 + NH4+ + ATP).
 • D – Nesprávně. Glutamin se tvoří z glutamátu, který takto fixuje anorganický NH4+ do amidové skupiny (detoxikace NH4+ v buňkách)

Otázka 2.

 • A – Ano. Vzniká nikoliv acetoacetyl-CoA, ale propionyl-CoA, který je přeměněn na sukcinyl-CoA. Reakce potřebuje biotin a vitamin B12.
 • B – Ne. Oxidativní dekarboxylace pyruvátu na acetyl-CoA potřebuje jiný vitamin: thiamin a pantothenát.
 • C – Ano. Při přeměně homocysteinu na S-adenosylmethioninu je třeba jako kofaktor vitamin B12.
 • D – Ne. Palmitová kyselina má sudý počet uhlíků a β-oxidací dává 4 uhlíkový fragment, nikoliv 3 uhlíkový jako mastné kyseliny s lichým počtem C-atomů

Otázka 3.

 • A – Špatně
 • B – Špatně
 • C – Správně
 • D – Špatně
 • E – Špatně.

Otázka 4.

 • Glycin. Jeho celá molekula je při biosyntéze inkorporována do prekurzoru purinových nukleotidů. Dusík glycinu se také objevuje v močové kyselině.

Kazuistiky[upravit | editovat zdroj]

Pacientka léčená na akutní leukemii[upravit | editovat zdroj]

3-leté děvčátko přijato s diagnózou akutní lymfatická leukemie. Dostala infúze, allopurinol, 2. den terapie vincristin, prednison, methotrexat atd. Za 5 dní propuštěna domů. Pokračovala v terapii doma (prednison, allopurinol). Za měsíc přidána opět chemoterapie. Pak dostala soor v ústech, nemohla jíst.

Laboratorní výsledky (postupně během měsíce):
S-urea 4,0 5,0 1,3 0,7 (mmol/l)
S-kreatinin 62 88 62 62 (μmol/l)
S-kys.močová 714 547 238 113 137 184 (μmol/l)
bílé krvinky 56 300 3 700 2 800 3 700 (počet/ml krvi)

Otázky:

 1. Jak vysvětlíte vysokou hladinu kys. močové (1. vyšetření provedeno po 5 dnech hospitalizace, po propuštění)
 2. Proč byla kys. močová při příštích vyšetřeních již normální?
 3. Proč došlo k hladině urey 0,7 mmol/l?
 4. Jaká jiná vyšetření potvrdí toto zjištění?
Odpovědi
 1. Rozpad bílých krvinek vede ke zvýšenému odbourávání purinových látek. Renální příčina to nebyla, protože urea + kreatinin byly normální.
 2. Vlivem chemoterapie poklesl počet bílých krvinek a vlivem allopurinolu klesla kys. močová.
 3. Na základě sníženého příjmu bílkovin (pacientka nejedla-soor-i útlum proteosyntézy v játrech).
 4. Stanovení celkové bílkoviny a albuminu by mělo přinést nízké hodnoty.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Další kapitoly z knihy MASOPUST, J., PRŮŠA, R.: Patobiochemie metabolických drah:

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • MASOPUST, Jaroslav a Richard PRŮŠA. Patobiochemie metabolických drah. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 1999. 182 s. s. 113- 114. ISBN 80-238-4589-6.