Poruchy výživy/Otázky a kazuistiky

Z WikiSkript
Tip.png
Tip: Rozbalte si autorské odpovědi!
 • Klikněte na modré tlačidlo „ukázat“ v zeleném rámečku
 • vesele kontrolujte...
Tip.png
Tip: Rozbalte si autorské odpovědi!

Otázky[upravit | editovat zdroj]

 1. Dívka, 17 let, měří 170 cm a váží 45 kg. Její průměrný denní příjem energetických živin je 100 g sacharidů, 20 g proteinů a 15 g tuků.
  • 1. Jaký je její denní energetický příjem (v kcal, kJ) ?
  • 2. Jaká je hodnota jejího bazálního metabolismu? Použij hrubý odhad tj. BMR = 24 × hmotnost v kg.
 2. Kwashiorkor se projevuje:
  • A – zpomalením růstu
  • B – ztrátou podkožního tuku
  • C – hypoalbuminémií
  • D – edémy
 3. Které vitaminy se vstřebávají ve střevě přímo?
Odpovědi
Otázka 1.
 • 1. Dívka konsumuje 100 × 4 = 400 kcal sacharidů, 20 × 4 = 80 kcal proteinů a 15 × 9 = 135 kcal tuků, celkem 615 kcal/den, což je 615 × 4,18 kJ = 2 570,7 kJ.
 • 2. 24 × 45 = 2 880 kcal/d = 2 880 × 4,18 kJ = 12 038,4 kJ

Otázka 2.

 • A – správně
 • B – nesprávně − podkožní tuk zůstává zachován na rozdíl od marasmu
 • C – správně
 • D – správně

Otázka 3.

 • A – správně
 • B – správně
 • C – nesprávně – B12 se předtím musí navázat na "intristic factor"
 • D – nesprávně – vitamin E je vstřebáván spolu s tuky v micelární formě
 • E – správně

Kazuistiky[upravit | editovat zdroj]

Žena, 78 let[upravit | editovat zdroj]

Žila už 2 roky v domově důchodců, v posledních měsících měla potíže s chozením, měla parestézie a necitlivost nohou. Neurolog diagnostikoval periferní neuropatii. Měl podezření na neadekvátní výživu, zejména co se týče přívodu vitaminů. Dal vyšetřit koncentraci transketolasy v erytrocytech.

Otázky:

 1. Co způsobuje deficienci transketolázy?
 2. Jaké projevy má deficience thiaminpyrofosfátu?
Odpovědi
 1. Jde o nedostatek vitaminu B1, (thiamindifosfát), který je kofaktorem enzymů při přeměně pyruvátu a 2-oxoglutarátu na acetyl-CoA (pyruvátdehydrogenasa) resp. sukcinyl-CoA (2-oxoglutarátdehydrogenasa) a dále v pentosovém cyklu, kde je koenzymem transketolasy (katalyzuje přenos 2-uhlíkové jednotky z xylulosa-5-fosfátu na ribosa-5-fosfát za vzniku sedoheptulosa-7-fosfátu).
 2. Organismus obsahuje pouze třicetinásobné množství denní potřeby. Při chronické podvýživě (nebo jednostranné výživě nebo při zvýšené potřebě jako u chronického abuzu alkoholu) dochází k periferní neuropatii, svalové slabosti, dále i demenci a srdečnímu selhání. Také to může být Wernickova encefalopatie (ztráta paměti, nystagmus) nebo beri-beri. Podáním B1 se situace velmi rychle lepší. Jedním z laboratorních testů je porovnání utilizace glukosy před a po aplikaci thiamindifosfátu. Nejcitlivější metodou je stanovení katalytické koncentrace transketolasy v hemolyzátu. Zvýšení o 20 % po aplikaci B1 je známkou deficience.

Muž, 68 let[upravit | editovat zdroj]

Byl na parenterální výživě pro zjištěnou malnutrici. Byla u něho prokázána perniciózní anémie. Ošetřující lékař nařídil odebrat vzorek krve na stanovení hladiny B12.

Otázky:

 1. Bylo toto vyšetření u pacienta nutné? (Pozn.: Jde o relativně nákladné vyšetření.)
Odpovědi
 1. Nebylo. V tomto případě stačí sledovat krevní obraz a takto monitorovat suplementaci vitaminu B12. Je však třeba podrobněji vyšetřit žaludek pro možný výskyt karcinomu, který je u atrofické gastritidy provázený perniciózní anemií velmi suspektní, zvláště u seniorů ubývajících na hmotnosti.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Další kapitoly z knihy MASOPUST, J., PRŮŠA, R.: Patobiochemie metabolických drah:

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • MASOPUST, Jaroslav a Richard PRŮŠA. Patobiochemie metabolických drah. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 1999. 182 s. s. 208- 210. ISBN 80-238-4589-6.