Metabolický syndrom

Z WikiSkript

Metabolický (Reavenův) syndrom označuje spojení některých nemocí a rizikových faktorů, jejichž společný výskyt vede k řadě zdravotních komplikací. Tento soubor klinických projevů a biochemických odchylek zvyšuje riziko aterosklerózy a jejích přidružených komplikací (ischemická choroba srdce, ischemická choroba dolních končetin, cévní mozková příhoda). Synonyma jsou mnohočetný metabolický syndrom.

Reaven metabolický syndrom popsal jako spojení porušené glukózové tolerance, hyperinzulinémie, inzulinorezistence, arteriální hypertenze, hypertriacylglycerolémie a snížené hladiny HDL cholesterolu.

I přes značné rozšíření termínu metabolický syndrom není definice dosud jednotná. Definice jednotlivých odborných společností se poněkud liší jak charakteristickými znaky, tak hraničními hodnotami, které musejí být pro splnění kritérií dosaženy. Všechny dnes rozšířené definice však obsahují následující kritéria:[1][2]

CAVE!!! Tyto 4 faktory se souborně označují jako tzv. smrtící kvartero.[3]

Často se v souvislosti s metabolickým syndromem uvádí ještě:

  • hyperfibrinogenemie;
  • zvýšená hladina inhibitoru plasminogenového aktivátoru PAI-1;
  • snížený tkáňový aktivátor plasminogenu;
  • nefropatie;
  • mikroalbuminurie;
  • hyperurikemie.
Metabolický syndrom

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  1. SANTOS, Maria José a João Eurico FONSECA. Metabolic syndrome, inflammation and atherosclerosis - the role of adipokines in health and in systemic inflammatory rheumatic diseases. Acta Reumatol Port [online]. 2009 Oct-Dec, vol. 34, no. 4, s. 590-8, dostupné také z <http://www.spreumatologia.pt/download_fich.php?path=pdfs&filename=ARP_2009_4_590_07_MetS_ARP2009_88AR.pdf>. ISSN 0303-464X. 
  2. GUPTA, Abhishek a Vani GUPTA. Metabolic syndrome: what are the risks for humans?. Biosci Trends [online]. 2010, vol. 4, no. 5, s. 204-12, dostupné také z <http://www.biosciencetrends.com/action/downloaddoc.php?docid=343>. ISSN 1881-7815 (print), 1881-7823. 
  3. * HRADEC, Jaromír a Jiří SPÁČIL. Vnitřní lékařství. Svazek II, Kardiologie, angiologie. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, c2001. ISBN 80-7262-106-8.

Doporučená literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]