Lipoprotein (a)

From WikiSkripta

Heslo

Lipoprotein (a) se podobá LDL. Liší se tím, že na apoproteinu B-100 je navázána další bílkovina, podobná plasminogenu – apoprotein (a)[1],[2]. Uvádí se, že slouží k transportu lipidů do endotelu[3]. Hyperlipoproteinémie Lp(a) je samostatným rizikovým faktorem aterosklerózy.

Fyziologický význam apoproteinu (a) není známý. Tato bílkovina se vyskytuje pouze u člověka, opic starého světa a ježků. Jak už bylo uvedeno, vykazuje vysokou homologii s plasminogenem. Také geny pro apoprotein (a) plasminogen jsou v těsné blízkosti na chromozomu 6q26-27 a je mezi nimi vazba [2]. Vyšší koncentrace apolipoproteinu (a) zlepšuje hojení ran. Jeho degradační produkty mají antiangiogenní aktivitu, s níž se spojuje i protinádorové působení[2]. Protinádorovým efektem apo (a) a zlepšení regenerace tkání se vysvětluje, že vysoké koncentrace apo (a) jsou spojené nejen s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění, ale u některých jedinců také s dlouhověkostí[2].

Odkazy

Reference

  1. GREGOR, Pavel a Petr WIDIMSKÝ, et al. Kardiologie. 2. vydání. Praha : Galén, 1999. 595 s. s. 161. ISBN 80-7262-021-5.
  2. a b c d HSIEH WU, June. Lipoprotein(a) in vascular disease, cancer and longevity. Chang Gung Med J [online]. 2011 Nov-Dec, vol. 34, no. 6, s. 555-64, dostupné také z <http://memo.cgu.edu.tw/cgmj/3406/340601.pdf>. ISSN 2072-0939. 
  3. PRŮŠA, Richard, et al. Kazuistiky a stručné kapitoly z klinické biochemie. 1. vydání. Praha : Ústav klinické biochemie a patobiochemie, UK 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, 2009. 147 s. s. 53. ISBN 978-80-87347-01-0.