Angiotenzin

From WikiSkripta

Angiotenzin
Renin-angiotensinový systém
Renin-angiotensinový systém
Prekurzor Angiotenzinogen
Žláza játra
Cílový orgán/tkáň cévní systém
Receptor AT1, AT2
Účinky vazokonstrikce
OMIM 106150

Angiotenzin je oligopeptid hrající velkou roli v regulaci krevního tlaku. Je součástí tzv. renin-angiotenzinového systému. Tento systém představuje postupnou přeměnu prekurzoru angiotenzinu, angiotenzinogenu, na konečný produkt tohoto systému, angiotenzin II.

Angiotenzinogen je plazmatická bílkovina (α2-globulin), která je prekurzorem pro první z meziproduktů renin-angiotenzinového systému, angiotenzin I. Ten vzniká díky působení enzymu juxtaglomerulárního aparátu ledvin, reninu. Renin odštěpí z angiotenzinogenu několik aminokyselin (3) a vznikne angiotenzin I.

Angiotenzin I je svou chemickou podstatou dekapeptid, který je dále v krvi, především v plicích, konvertován pomocí angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) na angiotenzin II.

Angiotenzin II je účinnou složkou renin-angiotenzinového systému. Působí velice silně vazokonstrikčně na rezistenční cévy, především na arterioly, aktivuje sympatikus a stimuluje sekreci aldosteronu.

Pořadí aminokyselin[edit | edit source]
  • Angiotenzinogen
  • Angiotenzin I
  • Angiotenzin II
Renin-angiotenzin-aldosteronový systém


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KITTNAR, Otomar, et al. Lékařská fyziologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.

Doporučená literatura[edit | edit source]

  • TROJAN, Stanislav a Stanislav TROJAN, et al. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vydání. Praha : Grada, 0000. 0 s. ISBN 80-247-0630-X.