Renin

From WikiSkripta


Heslo
Renin-angiotenzinový systém (ACE – enzym konvertující angiotenzin)

Renin je enzym produkovaný a secernovaný juxtaglomerulárními buňkami ledvin. Stimulem pro jeho sekreci je pokles krevního tlaku. Renin katalyzuje přeměnu angiotenzinogenu (neboli reninového substrátu) na angiotenzin I, který je rovněž enzymaticky konvertován na angiotenzin II. Přeměna angiotenzinu I na angiotenzin II je katalyzována enzymem konvertujícím angiotenzin (ACE), který se nachází zejména v endoteliálních buňkách plicních cév.

Angiotenzin II zvyšuje krevní tlak dvěma hlavními mechanismy – vazokonstrikcí a retencí vody a solí v ledvinách.

Angiotenzin I má pouze mírný vazokonstrikční účinek a renin nevykazuje žádné vazoaktivní účinky.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • GUYTON, Arthur C a John E HALL. Textbook of Medical Physiology. 10. vydání. Philadelphia, Pa.; W. B. Saunders, c2000. 2000. 0 s. ISBN 72168677X.