Juxtaglomerulární buňky

From WikiSkripta


Heslo

Juxtaglomerulární buňky jsou modifikované buňky hladké svaloviny, které se nacházejí ve stěně aferentní arterioly v blízkosti ledvinného glomerulu. Tyto buňky tvoří a secernují renin.


Renal corpuscle.jpg Glomerulus v kůře ledviny
Renal corpuscle.svg A – ledvinné tělísko, B – proximalní tubulus, C – stočená část distalního tubulu, D – juxtaglomerulární aparát, 1. bazální lamina, 2. Bowmanovo pouzdro – vnější list, 3. Bowmanovo pouzdro – vnitřní list, 3a. Pedikly (výběžky podocytů), 3b. podocyty, 4. Bowmanův prostor, 5a. mesangium – intraglomerulání buňky, 5b. mesangium – extraglomerulární buňky, 6. granulární buňky (juxtaglomerulární buňky), 7. buňky macula densa, 8. myocyty (buňky hladké svaloviny), 9. aferentní arteriola, 10. glomerulární kapiláry, 11. efererentní arteriola


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • GUYTON, Arthur C a John E HALL. Textbook of Medical Physiology. 10. vydání. Philadelphia, Pa.; W. B. Saunders, c2000. 2000. 1064 s. ISBN 0-7216-8677-X.