Hyperaktivní močový měchýř

Z WikiSkript


Hyperaktivní močový měchýř (overactive bladder, OAB) je soubor příznaků, který zahrnuje urgentní močení, polakisurii a nykturii. Může být přítomna urgentní inkontinence s dokončeným nechtěným únikem moči (asi 1/3 případů), ale není to podmínkou OAB. Bez inkontinence se někdy mluví o „suchém hyperaktivním měchýři“, s inkontinencí o „mokrém hyperaktivním měchýři“.

Urgence[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Imperativní močení, urgentní močení či také urgence (angl. urgency) je takové nucení na močení, které nutí pacienta okamžitě mu vyhovět. Na rozdíl od fyziologického nucení na močení (angl. urge), jehož intenzita narůstá plynule a pozvolna, intenzita urgence naroste náhle, skokově.

Polakisurie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Polakisurie (angl. frequency) je v tomto případě definována jako močení 8× nebo vícekrát za den. (Předpokládá se normální příjem tekutin atd.)

Nykturie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Nykturie je v tomto případě definována jako močení alespoň jednou během noci, kvůli kterému se pacient probudí a musí vstát. Nezahrnuje případy, kdy je pacient probuzen z jiné příčiny a během toho si dojde na záchod.

Rizikové faktory OAB:[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • věk,
 • obezita,
 • opakované záněty dolních cest močových (DCM),
 • deprese (snížený serotonin).

Dopad OAB je pracovní, společenský, psychický, sexuální a tělesný.

Vyšetřovací metody:[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • anamnéza (Gaudenzův dotazník),
 • fyzikální vyšetření a klinické testy (G-tip test, stres test, PWT, LPP),
 • zobrazovací vyšetření,
 • laboratorní vyšetření,
 • urodynamické vyšetřovací metody (Plnící cystometrie, Profilometrie, Uroflowmetrie).

Léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Močový měchýř
 • Úprava životního stylu a pitného režimu,
 • Medikamentózní terapie:

anticholinergika -Trospium (Spasmed), Solifenacin (Vesicare),

agonisté β3 - Betmiga (Mirabegron)

U anticholinergik se bohužel vyskytují nežádoucí účinky. Patří mezi ně sucho v ústech, obstipace a neostré vidění. Pokud pacienty tyto NÚ trápí, využívají se agonisté β3,, které mají méně nežádoucích účinků.

 • elektrostimulace,
 • chirurgická terapie.


Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí zdroje[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Play.pngBladder Health - What is Overactive Bladder? – YouTube video vysvětlení (anglicky)

Doporučená literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • MARTAN, Alois, et al. Inkontinence moči u žen a její medikamentózní léčba : průvodce ošetřujícího lékaře. 2. vydání. Praha : Maxdorf, 2006. 83 s. ISBN 80-7345-094-1.