Urgentní inkontinence moči

From WikiSkripta

Urgentní inkontinence moči je inkontinence moči, která vzniká v rámci syndromu hyperaktivního močového měchýře[1]. Je spojená s urgencí, tj. nucení na močení, kterému musí pacient bezpodmínečně vyhovět. Na rozdíl od fyziologického nucení na močení, jehož intenzita narůstá plynule, je intenzita urgence skoková.

Příčiny urgentní inkontinence[edit | edit source]

Urgentní inkontinence může být primární, sekundární nebo z neznámé příčiny.

Primární[edit | edit source]

Předpokládá se, že idiopatickou urgentní inkontinenci způsobuje patologická aktivace detruzoru měchýře buď na úrovni nervového spouštění mikčního reflexu (neurogenní teorie), nebo na úrovni samotných svalových buněk (myogenní teorie).

Sekundární[edit | edit source]

Sekundární urgentní inkontinence vzniká postinfekčně, vlivem nádorového bujení, postiradiačně, pooperačně, vlivem cizího tělesa atd.

Typy urgencí[edit | edit source]

Při zachycení patologických stahů detruzoru močového měchýře při plnící cystometrii mluvíme o motorické urgenci při hyperaktivním detruzoru. Příčinou může být suprasakrální neurologická léze (detruzorová hyperreflexie, neurogenní hyperaktivita), ztížený odtok moči (infravezikální obstrukce) organického (vrozeně či získaně) či funkčního typu (funkční zúžení uretry, detruzor-uretrální dyssynergie), nebo může být příčina neznámá (idiopatická motorická urgence).

Pokud nejsou zachyceny patologické stahy při plnící cystometrii, ale zase je při tomto vyšetření zvýšený tlak v močovém měchýři na podkladě snížené kapacity močového měchýře či příznaky uretrální instability (výrazné změny tlaku v uretře), je únik moči způsoben mikčním reflexem spuštěným předčasným roztažením stěny močového měchýře. Mluvíme pak o senzorické urgenci při hypersenzitivním detruzoru. Příčiny jsou na podkladě postižení stěny zánětem, nádorem, lithiázou, nebo mohou být neznámé (idiopatická senzorická urgence).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. MARTAN, Alois. Inkontinence u žen [přednáška k předmětu Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 3.2.2014. Dostupné také z <https://el.lf1.cuni.cz/gpmartan1a>. 

Doporučená literatura[edit | edit source]

  • MARTAN, Alois, et al. Inkontinence moči u žen a její medikamentózní léčba : průvodce ošetřujícího lékaře. 2. vydání. Praha : Maxdorf, 2006. 83 s. ISBN 80-7345-094-1.