Stresová inkontinence moči

From WikiSkripta


Stresová inkontinence moči je takový typ inkontinence moči, při němž k úniku dochází bez kontrakce detruzoru při prostém zvýšení intraabdominálního tlaku (tj. „stres“)[1]. Příčinou je nedostatečná funkce uzávěrového mechanismu uretry[2]. Při zvýšení nitrobřišního tlaku patologicky nedochází ke stlačení uretry (normální mechanismus), ale uretra se naopak volně pohybuje (hypermobilita) a tlak vytlačí přes stěnu měchýře moč do uretry.

Příčiny[edit | edit source]

Nejčastější mechanismy vzniku jsou dva[1]:

  • změna pozice pánevních orgánů,
  • intristic sfincter defect.

Jako příčiny těchto stavů jsou nejčastěji porodní traumatismus, obezita, vrozené poruchy pojivových tkání, nedostatečné zapojování svalů pánevního dna (např. vstávání ze sedu se zkříženými dolními končetinami). Příčinou zvýšení intraabdominálního tlaku způsobujícího samotný únik moči bývá chronický kašel, těžká fyzická práce, obstipace.

Změna pozice pánevních orgánů[edit | edit source]

Pro zachovanou kontinenci je potřebný funkční uzávěrový mechanismus uretry a dobrá anatomická podpora proximální uretry, uretrovezikální junkce a baze močového měchýře[2]. U žen dochází k tzv. paravaginálnímu defektu. Jedná se o odtržení pubocervikální fascie (endopelvické fascie) od arcus tendineus fasciae pelvis. Pochva přestává být močovému měchýři a proximální uretře podporou a dochází k vyklenutí močového měchýře do pochvy po stranách v podobě trakční cystokély. V případě roztržení samotné endopelvické fascie se vyklenuje močový měchýř do pochvy centrálně a vzniká pulsní cystokéla.

Hypermobilita hrdla močového měchýře a z ní plynoucí stresová inkontinence někdy může být následkem pánevních operací, např. nevhodně provedené hysterektomie, po níž močový měchýř ztrácí podporu dělohy.

Intrinsic sphincter defect[edit | edit source]

Vzniká po menopauze následkem deficitu estrogenů a projevuje se snížením uzávěrového tlaku v uretře.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. a b MARTAN, Alois. Inkontinence u žen [přednáška k předmětu Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 3.2.2014. Dostupné také z <https://el.lf1.cuni.cz/gpmartan1a>. 
  2. a b ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2008. 390 s. s. 230. ISBN 978-80-7262-501-7.

Doporučená literatura[edit | edit source]

  • MARTAN, Alois, et al. Inkontinence moči u žen a její medikamentózní léčba : průvodce ošetřujícího lékaře. 2. vydání. Praha : Maxdorf, 2006. 83 s. ISBN 80-7345-094-1.