Acetylcholin

From WikiSkripta
Struktura acetylcholinu

Acetylcholin (ACh) je ester kyseliny octové a cholinu. Účinkuje jako neurotransmiter v periferní i centrální nervové soustavě. V periferii přenáší signál na nervosvalových ploténkách a je mediátorem parasympatického autonomního systému.

Centrálně zastává funkci neurotransmiteru a neuromodulátoru. Zde má svou roli v udržování vědomí, pozornosti a vzniku paměti.[1] ACh účinkuje na dva typy receptorů - jednak na ionotropní nikotinové receptory a naopak na metabotropní muskarinové receptory.[2]

Chemické vlastnosti, syntéza[edit | edit source]

ACh je syntetizován v cholinergních neuronech enzymem cholin acetyltrasferázou. Tento enzym esterovou vazbou váže zbytek kyseliny octové na cholin. Jako substráty slouží acetyl-CoA a cholin.

Cholin je syntetizován skrze postupnou methylací ethanolaminu, který vzniká dekarboxylací serinu. Jako donor methylových skupin slouží s-adenosylmethionin (aktivní methionin, SAM). Vzniklý acetylcholin má vlastnosti silně polární kvarterní amonné sloučeniny - nezávisle na pH má kladný náboj, neprostupuje tedy do nitra buněk nebo např. hematoencefalickou bariérou.

Degradace ACh probíhá hydrolyticky, extracelulárně na membráně synaptické štěrbiny pomocí enzymu acetylcholin esterázy - vznikají neaktivní metabolity cholin a acetát.

Funkce[edit | edit source]

Nervosvalová ploténka[edit | edit source]

Acetylcholin účinkuje na nervosvalové ploténce, která je zvláštním druhem chemické synapse mezi motoneuronem a motorickou jednotkou kosterního svalu. Po vyplavení do synaptické štěrbiny se váže na nikotinové receptory (nAChR). Dochází ke změně membránového potenciálu na svalovém vláknu a intracelulárnímu vyplavení Ca2+ iontů ze sarkoplazmatického retikula, které jsou zásadní pro svalovou kontrakci. Podrobněji viz článek Nervosvalová ploténka.

Autonomní nervový systém[edit | edit source]

Centrální nervový systém[edit | edit source]

Farmakologie[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroje[edit | edit source]

  1. Tiwari, Prashant; Dwivedi, Shubhangi; Singh, Mukesh Pratap; Mishra, Rahul; Chandy, Anish (2017-05-15). "Basic and modern concepts on cholinergic receptor: A review". Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 3 (5): 413–420.
  2. KLAUS–HEINRICH, Koolman. Barevný atlas biochemie - Překlad 4. vydání. - vydání. Grada Publishing a.s., 2012. 498 s. s. 364. ISBN 9788024729770.