Anticholinergika

From WikiSkripta

Heslo

Anticholinergika jsou látky, které antagonizují účinek acetylcholinu na jeho receptorech. V praxi používané látky jsou vždy (více či méně) selektivní k jednotlivým receptorům a dle toho se také dělí:


Odkazy

Použitá literatura

  • MLADĚNKA, Přemysl. Seminář - VNS: Parasympatikus [přednáška k předmětu Farmakologie, obor Farmacie, FaF HK UK v Praze]. Hradec Králové. 5.4 a 13.4 2011.