Serin

From WikiSkripta

Heslo
Strukturní vzorec serinu
3D znázornění molekuly serinu

Serin je jedna z neesenciálních aminokyselin. Pod pojmem neesenciální rozumíme, že lidský organismus je schopný si ji sám vytvořit, není tedy nutný příjem v potravě.

Může být přeměněn na glycin pomocí enzymu serinhydroxymetyltransferázy. V lidském těle je syntetizován z 3-fosfoglycerátu. Je prekurzorem aminokyseliny selenocysteinu. Dekarboxylací serinu vzniká etanolamin, který trojnásobnou metylací tvoří cholin, prekurzor acetylcholinu, což je velmi významný neuromediátor.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie. 2010. vydání. Praha : Galén, 2010. 540 s. ISBN 978-80-7262-702-8.