Glycin

From WikiSkripta

Molekula glycinu

Glycin je jedna z neesenciálních aminokyselin o sumárním vzorci C2H5NO2. Pod pojmem neesenciální rozumíme, že lidský organismus je schopný syntézy de novo (ze serinu), není tedy nutný příjem v potravě.

Jako jediný neobsahuje asymetrický uhlík. Může být přeměněn na serin pomocí enzymu serinhydroxymethyltransferasy, kofaktorem této reakce je tetrahydrofolát. Následně vzniká ze serinu pyruvát.

Pokud se glycin přemění na glyoxylát, poté oxidací na oxalát, který ve vyšších koncentracích vytváří nerozpustný komplex s vápenatými kationty, což může přispívat k tvorbě oxalátu vápenatého, může být příčinou tvorby močových kamenů. Je to jeden z inhibičních neurotransmiterů v CNS a prekurzorem syntézy dalších látek jako jsou porfyriny, puriny, glutathion, kreatin.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie. 2010. vydání. Praha : Galen, 2010. 0 s. ISBN 978-80-7262-702-8.