Methionin

From WikiSkripta

Methionin je esenciální, nepolární proteinogenní aminokyselina obsahující atom síry. Může být přeměněn na cystein.

Molekula methioninu

Metabolismus[edit | edit source]

Jakožto esenciální aminokyselina nemůže být methionin syntetizován a musí být přijímán potravou.

Přeměna na SAM[edit | edit source]

S-adenosylmethionin, neboli aktivní methionin je nukleosid, schopný methylovat jiné látky a proto je nezbytný v mnoha metabolických drahách (cholin, kreatin, adrenalin, …). Tato vlastnost je dána přítomností atomu síry s kladným nábojem. Syntéza SAM z methioninu je náročná na ATP a probíhá za katalýzy příslušnou transferasou.

Přeměna na cystein[edit | edit source]

Výchozí látkou přeměny na cystein je S-adenosylmethionin. Ten je odštěpením methylu přeměněn na S-adenosylhomocystein, který se v zápětí mění na homocystein. Po jeho sloučení se serinem vzniká cystathion. Ten se hned rozpadá, ale atom síry zůstává na serinové kostře. Z homocysteinu zbyl homoserin, který se přes propionyl-CoA mění na sukcinyl-CoA.

Úloha v translaci[edit | edit source]

Jelikož je methionin kódován iniciačním kodonem AUG, tvoří čepičku na N-konci každého nově nasyntetizovaného peptidu. Ta je však většinou odstraněna v rámci posttranslačních úprav.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1414-4.
  • MURRAY, Robert Kincaid, David A BENDER a Kathleen M BOTHAM, et al. Harperova ilustrovaná biochemie. 5. vydání. Praha : Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-907-7.