Posttranslační úpravy

From WikiSkripta

Posttranslační úpravy nastupují po úspěšné translaci. Zahrnují:

 • odstranění prvního Met z N-konce polypeptidu
 • odstranění tzv. signálního peptidu z N-konce
 • v případě některých bílkovinných hormonů dochází k dalšímu štěpení vzniklé molekuly peptidu – např. vznik inzulinu:
  • vzniká jako preproinzulin
  • odstraněním signálního peptidu vzniká proinzulin
  • z proinzulinu je po vytvoření disulfidových vazeb vyštěpen úsek délky 31AMK – tzv. C peptid
  • definitivní molekula inzulinu se pak skládá z A a B řetězce spojených do charakteristického prostorového uspořádání disulfidickými můstky

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 2009]. <http://www.stefajir.cz>.
 • MURRAY, Robert K., Daryl K. GRANNER a Peter A. MAYES, et al. Harper’s Biochemistry. 23.. vydání. Appleton & Lange, 1993. ISBN 0-8385-3562-3.