mRNA

Z WikiSkript


Interakce mRNA.

mRNA - messengerová RNA, je typ RNA, která vzniká procesem transkripce podle předlohy v DNA, pomocí enzymu RNA polymeráza a následně je použita jako templát pro syntézu proteinů na ribozomech při procesu translace. Skládá se ze dvou nekódujících úseků a kódujícího úseku, který je ohraničen od nekódujících úseků start kodonem a stop kodonem.

mRNA u prokaryot[upravit | editovat zdroj]

Protože prokaryotní organismy nemají jádro a translace i transkripce probíhají ve stejném prostředí a jejich geny neobsahují introny, nejsou potřeba téměř žádné další úpravy a primární traskript může jít rovnou do translace.

mRNA u eukaryot[upravit | editovat zdroj]

U eukaryot je situace složitější. Primární transkript vytvořený RNA polymerázou není shodný se „zralou“ mRNA. Transkripce probíhá v jádře buňky. Před opuštěním jádra se k primárnímu transkriptu připojí na 5'-konci „čepička“ a na 3'-konci polyadenylový „ocásek“. Dále dochází k sestřihu (splicing). Souhrnně mluvíme o posttranskripčních úpravách RNA. MRNA structure.svg

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]