mRNA

From WikiSkripta


Interakce mRNA.

mRNA - messengerová RNA, je typ RNA, která vzniká procesem transkripce podle předlohy v DNA, pomocí enzymu RNA polymeráza a následně je použita jako templát pro syntézu proteinů na ribozomech při procesu translace. Skládá se ze dvou nekódujících úseků a kódujícího úseku, který je ohraničen od nekódujících úseků start kodonem a stop kodonem.

mRNA u prokaryot[edit | edit source]

Protože prokaryotní organismy nemají jádro a translace i transkripce probíhají ve stejném prostředí a jejich geny neobsahují introny, nejsou potřeba téměř žádné další úpravy a primární traskript může jít rovnou do translace.

mRNA u eukaryot[edit | edit source]

U eukaryot je situace složitější. Primární transkript vytvořený RNA polymerázou není shodný se „zralou“ mRNA. Transkripce probíhá v jádře buňky. Před opuštěním jádra je k primárnímu transkriptu enzymaticky připojena na 5'-konci „čepička“ (7–methylguanosintrifosfát připojený vazbou 5'-5' k 5' konci RNA transkriptu) a na 3'-konci polyadenylový „ocásek“ (čítající asi 200 adeninových zbytků). Dále dochází k sestřihu (splicing) pomocí komplexu snRNA a proteinů (spliceosom). Souhrnně mluvíme o posttranskripčních úpravách RNA.

MRNA structure.svg

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]